Blog

Zaliczki na PIT wg. skali podatkowej w uproszczonej formie po nowelizacji Polskiego Ładu

16.08.2022
Zaliczki na PIT uproszczone

Ustawa daje podatnikom PIT opodatkowanych wg. skali podatkowej możliwość opłacania zaliczek w uproszczonej formie. Ta zasada nie dotyczy jednak wszystkich, aby móc odprowadzać zaliczki na PIT w uproszczonej formie przedsiębiorcy muszą spełnić pewne warunki w tym posiadać określoną wysokość dochodu w roku poprzednim. W niniejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu szczegółowych kwestii.

Kto nie może odprowadzać zaliczek na PIT w uproszczonej formie?

Zgodnie z art. 44 ustęp 6b-6g ustawy PDOF podatnicy opodatkowani wg. skali podatkowej mogą w 2022 roku zapłacić zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym:

  • za 2020 r. złożonym w 2021 r. lub
  • za 2019 r. złożonym w 2020 r. – jeżeli w zeznaniu podatkowym za 2020 r. podatnicy wykazali stratę albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej 30.000 zł.

Jeżeli w zeznaniu za 2019 r. podatnicy nie wykazali ww. dochodu albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej 30.000 zł, to nie mogą wpłacać zaliczek w uproszczonej formie w 2022 r. Zaliczek uproszczonych nie mogą też opłacać podatnicy, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Podatnicy decydując się na zaliczki uproszczone, są zobowiązani stosować je przez cały rok. O wyborze tej formy opłacania zaliczek informują w zeznaniu rocznym.

Zmiana stawek podatkowych w ramach programu Polski Ład

Polski Ład 2.0, z dniem 1 lipca 2022 roku obniżył stawkę podatkową z 17% na 12%. Zmianie uległa także kwota wolna od podatku. Wynosi ona obecnie 3.600 zł (było 5.100 zł) co wynika z wyliczenia 30.000 zł x 12%.

Obniżenie stawki PIT wpływa na wysokość zaliczek na PIT w uproszczonej formie. Ustawa nowelizująca z 9 czerwca 2022 wprowadziła szczególne rozwiązanie. Mianowicie podatnicy opłacający zaliczki uproszczone mogą pomniejszyć jej wysokość o kwotę 29,4% ustalonej zaliczki miesięcznej. Pomniejszenia tego można dokonać za miesiące od lipca do grudnia 2022 roku.

Dzięki zastosowaniu współczynnika 29,4% uproszczona zaliczka od lipca do grudnia 2022 zostaje wyliczona wg. nowej niższej stawki podatkowej. Kwota stanowiąca 29,4% zaliczki uproszczonej daje w efekcie różnicę między stawką podatku w wysokości 17% a nową stawką 12%.

Ważne – zaliczkę uproszczoną za czerwiec 2022 r. płaci się na „starych” zasadach, tj. obowiązujących w czerwcu 2022 r. Nowe zasady (wprowadzone Polskim Ładem 2.0) mają zastosowanie do zaliczek uproszczonych płaconych za miesiące od lipca br.

Przykład:

Przedsiębiorca w 2022 roku opłacał zaliczki uproszczone w kwocie 1000 zł (miesięczna zaliczka). Wyliczenia dokonał na podstawie zeznania PIT 36 za 2020 rok złożonego w 2021 roku. Zaliczki takie opłacał od stycznia do czerwca 2022 roku.

Natomiast od lipca do grudnia 2022 roku zaliczka będzie wynosić 706 zł co zostało wyliczone w następujący sposób:

1.000 zł x 29,4% = 294 zł

1.000 zł – 294 zł = 706 zł

Autor: Agnieszka Bojar, Manager Obszaru Księgowości w MDDP Outsourcing.