Blog

Zasiłek opiekuńczy - koronawirus a dłuższy okres pobierania

18.05.2020
Sankcje za niezłożenie e-sprawozdania finansowego

Rząd zdecydował o ponownym wydłużenie okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia lub ograniczenia działalności żłobków, przedszkoli i szkół

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami prawo do zasiłku opiekuńczego w związku zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół przysługuje do 24 maja.

Do kiedy można pobierać zasiłek opiekuńczy?

Najnowsze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 856) daje rodzicom możliwość korzystania z tego zasiłku także po 24 maja 2020 r, jednak nie dłużej niż do 14 czerwca 2020.

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, a także w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez ww. placówki z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Treść rozporządzenia dostępna jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych. Można ją znaleźć klikając w poniższy link:


ZOBACZ TAKŻE:


Barbara Kochańska-Mierzejewska - Senior Payroll Manager

Barbara Kochańska-Mierzejewska
Senior Manager w MDDP Outsourcing w Warszawie