Blog

Zmiany w opłacie cukrowej w 2023

13.02.2023
Podatek cukrowy

Zmiany w opłacie cukrowej mają wejść w życie 1 lipca 2023. Resort poinformował, że celem procedowanego projektu nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym jest uproszczenie poboru opłaty i wprowadzenie ułatwień dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu napojami.

Projekt utrzymuje dotychczasowy zakres przedmiotowy ustawy o zdrowiu publicznym i nie wprowadza zmian w wykazie napojów podlegających opłacie. Oznacza to, że żadne nowe produkty nie zostaną objęte opłatą, zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Finansów.

Co podlega opłacie cukrowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami napoje z dodatkiem m.in. cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje, są objęte opłatą.

Napoje zawierające cukry naturalne, niebędące sokami 100%, również objęte są opłatą. Dodanie do napoju soku owocowego, zawierającego naturalnie występujący cukier oznacza dodanie środka spożywczego zawierającego cukry i skutkuje objęciem napoju opłatą.

„Bez względu na to, czy sok zawarty w napoju pełni funkcje aromatyczne czy słodzące, wnosi on dodatek cukrów do produktu, o czym świadczy jego obecność w wykazie składników oraz informacja o zawartości cukrów w produkcie „ – podaje Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z przepisami opłacie cukrowej nie podlegają tylko i wyłącznie soki 100% oraz napoje zawierające co najmniej 20 procent soku i do 5 gramów cukrów w 100 ml.

Zmiany w przepisach dotyczących kar

Zostały zaproponowane zmiany dotyczące kar. Przewidziano ich obniżenie oraz zróżnicowanie, które będą zależne od sposobu stwierdzonego uchybienia. Resort finansów poinformował, że podstawową sankcją jest zastosowanie odsetek za zwłokę na podstawie ordynacji podatkowej, natomiast maksymalna wysokość kary to 50 procent kwoty zaniżenia opłaty. Obecnie kara wynosi 50 procent pełnej kwoty należnej zapłaty.

Przesunięcie obowiązku zapłaty

Zakładane w projekcie jest również przesunięcie obowiązku uiszczenia opłaty na początek łańcucha dostaw. Zgodnie z objaśnieniem Ministerstwa Finansów, oznacza to, że obowiązek opłaty przeniesiony zostanie z podmiotów sprzedających detalicznie lub punktów sprzedaży detalicznej na producentów, importerów oraz na wszystkie podmioty nabywająco wewnątrzwspólnotowo napoje.

Zwrot opłaty od napojów wyprowadzonych z kraju

Kolejnym z zaproponowanych rozwiązań jest umożliwienie zwrotu opłaty od napojów wyeksportowanych z kraju. Ministerstwo Finansów podaje, że projekt przewiduje możliwość zwrotu opłaty od napojów wyeksportowanych z kraju dla podmiotu, który zapłacił opłatę oraz pierwszego nabywcy.

Osobna wysokość opłaty dla koncentratów

Projekt zakłada wprowadzenie odrębnej wysokości opłaty dla koncentratów. Resort finansów informuje, że projekt przewiduje doprecyzowanie kwestii koncentratów. Zgodnie z projektem napojem postaci skoncentrowanej podlegają opłacie oraz zostanie wprowadzona stała stawka dla koncentratów wynosząca 3 złote za 1 litr lub kilogram koncentratu. Koncentraty wykorzystywane do produkcji napojów mają nie podlegać opłacie ponieważ co do zasady opłata ma dotyczyć tylko napojów gotowych do spożycia.

Zmiana definicji wprowadzenia na rynek

Planowana jest zmiana definicji wprowadzenia na rynek. Ustawodawca rezygnuje z odwołania do pojęcia sprzedaży na rzecz dostawy. Projekt przewiduje rozszerzenie pojęcia” wprowadzenia na rynek krajowy napojów” o zdarzenia inne niż sprzedaż. Ministerstwo finansów wskazuje, że zaproponowano by pojęcie dostawy obejmowało w ramach działalności gospodarczej czynności:

  • Odpłatnego przeniesienia prawa do rozporządzenia napojami jak właściciel
  • Przekazania nieodpłatnego napojów
  • Przekazania napojów zamawiającemu(produkcja na zlecenie).

Termin wejścia w życie zmian

Zgodnie z art.8 projektu, nowelizacja ma wejść w życie 1 lipca 2023.

W uzasadnieniu projektu, termin ten jest najszybszym z możliwych dającym niezbędny czas na dostosowanie się podmiotów obowiązanych do zapłaty opłaty na wprowadzenia zmian, a podmiotom które do teraz nie uiszczały tej opłaty przygotowanie się ku realizacji ciążącego obowiązku. Jest to też optymalny czas na ewentualne zmiany w formułach składów napojów, zmierzających do obniżenia zawartości cukru lub substancji słodzących.

Aktualnie projekt nowelizacji znajduje się w toku rządowej procedury legislacyjnej na etapie opiniowania.

Więcej o opłacie cukrowej, o stawkach oraz wysokości opłaty i bieżących można przeczytać w innym naszym artykule https://www.mddp-outsourcing.pl/podatek-cukrowy/.

Autor Krzysztof Lis, Młodszy księgowy MDDP OUTSOURCING.

Bibliografia

1) https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5636652,oplata-cukrowa-zmiany-w-2023-roku.html
2) https://www.gov.pl/web/finanse/mf-nie-planuje-objecia-oplata-cukrowa-zadnych-nowych-produktow