Blog

Zmiany w opodatkowaniu samochodów - podatek dochodowy

06.11.2018

Od 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie szereg znaczących zmian w podatkach. Chcemy zwrócić Państwa uwagę przede wszystkim na zmiany związane z opodatkowaniem samochodów używanych w działalności gospodarczej, ponieważ wprowadzone zmiany mogą mieć istotny wpływ na Państwa działalność i podejmowane decyzje biznesowe.

Podniesienie limitu odpisów amortyzacyjnych oraz wydatków na ubezpieczenie pojazdów osobowych

Obecny limit 20 tys. euro został zastąpiony limitem 150 000 PLN. Nie jest jasne czy limit ten będzie można zastosować również do pojazdów które na dzień wejścia w życie przepisów będą już wprowadzone do ewidencji, jednak brak przepisów przejściowych wskazuje, że przedsiębiorcy będą mogli tak postąpić, podwyższając kwotę zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów również dla obecnie użytkowanych pojazdów. Odrębny limit w wysokości 225 000 PLN jest przewidziany dla pojazdów elektrycznych.

Wprowadzenie limitu opłat z tytułu umów leasingu, najmu, dzierżawy zawartych po 31 grudnia 2018

Do kosztów uzyskania przychodu będzie można zaliczyć wyłącznie kwotę 150 000 PLN. Limit będzie dotyczył również umów, które po dniu 31 grudnia 2018 r zostaną zmienione. Wątpliwości budzi jakich danych to dotyczy, jednak wydaje się, że zmiana takich parametrów jak wartość przedmiotu leasingu, harmonogramu itp. istotnych elementów wywoła niekorzystne w skutki w postaci zastosowania limitu. Przedsiębiorcy planujący skorzystanie z leasingu powinni się w tej sytuacji pospieszyć i zawrzeć stosowną umowę do końca grudnia, o ile chcą skorzystać z obecnych, korzystnych zasad rozliczenia umów leasingowych. Jednocześnie trzeba pamiętać że brak możliwości odbioru pojazdu do końca roku bieżącego i potencjalna korekta wartości umowy w roku następnym może skutecznie uniemożliwić skorzystanie z obecnych preferencji.

Koszty eksploatacji samochodów

Do kosztów uzyskania przechodu będzie można zaliczyć 100% wydatków na eksploatację samochodu pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (takiej jak dla celów VAT). Dla samochodów dla których nie będzie prowadzona ewidencja, będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 75% kosztów. Limit dotyczy zarówno samochodów własnych, jak i leasingowanych czy wynajmowanych. W przypadku samochodów prywatnych przedsiębiorcy wykorzystywanych do celów służbowych będzie można odliczyć 20% wydatków. Przepis ten zastąpi obecnie obowiązującą „kilometrówkę”.

Anna Drzyzga
MDDP Outsourcing w Katowicach