Blog

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2019

27.12.2018
Aktualności na blogu MDDP Outsourcing

Podwyższona stawka podatku VAT

Obowiązujące od 2011 roku podwyższone stawki podatku VAT pozostaną na tym poziomie przynajmniej do końca roku 2019. Choć wstępnie miały one obowiązywać do końca obecnego roku, w świetle nowych przepisów będą jednak one aktualne jeszcze przez kolejne 12 miesięcy. Przypominamy, iż utrzymana podwyższona stawka VAT dotyczy:

 • stawki podstawowej – 23%
 • wyższej stawki obniżonej – 8%
 • stawki zryczałtowanego zwrotu podatku – 7%
 • stawki ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych – 4%

Zmiany w zakresie opodatkowania bonów

W chwili obecnej bony towarowe nie stanowią dostawy w rozumieniu VAT, w konsekwencji czego ich sprzedaż oraz nieodpłatne przekazanie nie jest traktowane jak dostawa towarów, ani też jako świadczenie usługi. Co do zasady więc bony i vouchery nie podlegają obecnie opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, od 1 stycznia przekazanie bonu podlegać będzie opodatkowaniu w zależności od usługi bądź towaru, którego ten bon dotyczy. Tym samym, ustawa o VAT zostanie wzbogacona o nowe definicje, takie jak:

 • definicja bonu
 • definicja bonu jednego przeznaczenia
 • definicja emisji bonu
 • definicja bonu różnego przeznaczenia
 • definicja transferu bonu

Zależnie od rodzaju bonu, podatek VAT będzie naliczany w chwili transferu bonu lub w momencie jego wykorzystania.

Rezygnacja z wniosków o zwrot VAT

W celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców, w Ustawie o VAT znajdą się zapisy przewidujące rezygnację z wymagania od podatnika wniosków o zwrot VAT w przypadku gdy:

 • dokonuje on tylko sprzedaży NP.,
 • nie dokonuje sprzedaży,
 • chciałby skrócić termin zwrotu podatku do 25 dni.

W uzasadnieniu wprowadzenia tych zmian możemy przeczytać, m.in. że: składanie odrębnego wniosku jest zbyteczne, bo samo złożenie deklaracji z wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy podatnika z określonym terminem zwrotu może być potraktowane jak wniosek o zwrot lub przyspieszenie terminu zwrotu.

Skrócenie terminów ulgi na złe długi oraz korekty VAT dokonywanej przez dłużników

Obowiązujący do tej pory termin dokonania korekty, który wynosi obecnie 150 dni, zostanie skrócony (na początku roku 2019) do okresu 90 dni. Zmiana w Ustawie dotycząca podatku VAT ma na celu upowszechnienie możliwości korzystania z tej ulgi przez wierzyciela, który nie otrzymał należności.

Katarzyna Zbiegień - Kierownik zespołu VAT MDDP Outsourcing

Katarzyna Zbiegień
Kierownik Zespołu VAT w MDDP Outsourcing w Warszawie