Blog

Zmiany w ustawie o VAT - deklaracje zastąpi plik JPK_VDEK

19.02.2019
Faktura a PZ

Opublikowany na początku grudnia 2018 roku projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej zakłada, że od 1 lipca 2019 roku podatnicy zamiast deklaracji podatkowych będą składać rozbudowany jednolity plik kontrolny (JPK_VDEK).

Nowelizacja zakłada również karanie podatników za nieprawidłowe wypełnienie jednolitego pliku kontrolnego.

  • Mandat w wysokości 500 zł grozi każdemu, kto nie poprawi błędu w JPK w ciągu dwóch tygodni od wezwania.

Wątpliwości i możliwe zmiany

Zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów w zaznacza, że pierwotna treść projektu może ulec zmianie szczególnie w zakresie wprowadzenia centralnego obiegu faktur jak i nakładania kar za nieprawidłowości w JPK.

Mandat może grozić podatnikowi który niestarannie wypełni JPK i uniemożliwi analizę przesłanego pliku. Jeżeli błędy w JPK będą dotyczyć danych nie biorących bezpośredniego udziału w analizie jak np. błędy w nazwie kontrahenta, podatnik nie będzie podlegał karze.

Projekt nowelizacji zakładał również nałożenie na jednostki administracji rządowej i samorządowej obowiązek prowadzenia rejestru faktur zakupowych, których nie uwzględniły w ewidencji. Takie rozwiązanie miałoby uniemożliwić wystawianie przez nieuczciwych podatników faktur i niewykazywanie ich w rejestrach sprzedaży. Jednak w związku z tym że takie rozwiązanie generowałoby zbyt duże koszty, Ministerstwo zapowiada zmiany w projekcie.

Aneta Żelisko

Aneta Żelisko
Specjalista ds. VAT w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie