Blog

Zmiany w VAT od 2023 roku

20.12.2022
Zmiany w VAT od 2023

Nowy rok przyniesie podatnikom wiele zmian w podatku od towarów i usług (VAT), a także w innych przepisach podatkowych. Najwięcej zmian w obszarze VAT od 2023 roku przynosi kolejny pakiet „ułatwień dla podatników” nazywany SLIM VAT 3 (Simple Local And Modern VAT). Ponadto niedawno pojawiły się objaśnienia MF w zakresie tworzenia i funkcjonowania Grupy VAT.

Zmiany w SLIM VAT

Od 2023 roku zmianie ulegnie limit przychodu decydujący o tym czy podatnik będzie mógł korzystać z preferencji, które daje mu status małego podatnika. W tym momencie małym podatnikiem są podmioty które osiągają roczne przychody na poziomie nie większym niż 1,2 mln euro. Od nowego roku limit ten wzrośnie do 2 mln euro.

Nowe przepisy umożliwią podatnikowi wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na dodatkowe cele. Do tej pory środki z rachunku VAT mogły zostać wykorzystane wyłącznie na poczet:

 • podatku dochodowego,
 • podatku VAT,
 • składek ZUS,
 • cła i akcyzy,
 • pewnych innych zobowiązań publicznoprawnych.

Po zmianach powyższa lista poszerzy się o:

 • opłatę od środków spożywczych, tzw. podatek cukrowy,
 • podatek od sprzedaży detalicznej,
 • podatek tonażowy,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • opłata od tzw. „małpek”,
 • zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji, tzw. podatek od produkcji okrętowej

SLIM VAT 3 reguluje również kwestie zastosowania kursu waluty do przeliczenia faktur korygujących wystawionych w walucie obcej. Do przeliczenia faktury korygującej powinien być stosowany kurs z przeliczenia faktury pierwotnej. Wyjątkiem są zbiorcze faktury korygujące, które należy przeliczać według kursu NBP sprzed dnia wystawienia faktury korygującej.

Kary w podatku VAT

Kolejnymi istotnymi zmianami w VAT od 2023 roku są nowe regulacje w zakresie stosowanych sankcji w podatku VAT. Do tej pory ich wysokość była sztywno określona na 15%, 20% oraz 30%. Po zmianach Organ Podatkowy będzie mógł zastosować sankcje do 15%, 20% i 30%. Zaskoczeniem może być wprowadzona możliwość odstąpienia od zastosowania sankcji w podatku VAT, jeśli działania podatnika nie były celowe i nie doprowadziły do uszczuplenia należności podatkowych.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Ponadto istotne zmiany w VAT zostaną wprowadzone w zakresie odliczenia podatku od faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W tym momencie prawo do odliczenia podatku VAT przysługiwało jeżeli podatnik otrzymał fakturę dokumentująca zakup nie później niż 3 miesiące od daty powstania obowiązku podatkowego. Powyższa reguła została zniesiona, a podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT w miesiącu w którym zadeklaruje podatek należny.

Wydanie wiążącej informacji stawkowej

Od nowego roku zniesiona zostanie opłata za wydanie wiążącej informacji stawkowej, a organem wydającym wiążącą informacje stawkową, akcyzową, taryfowa oraz o pochodzeniu towaru będzie wyłącznie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystawianie faktur zaliczkowych

Zmiany w VAT od 2023 roku, obejmują również regulacje w zakresie wystawiania faktur zaliczkowych, umożliwiających podatnikowi wystawienie jednej faktury, jeżeli w tym samym miesiącu podmiot otrzyma zaliczkę oraz wyświadczy usługę/sprzeda towar. Do tej pory podatnik każdą zaliczkę musiał udokumentować wystawieniem faktury zaliczkowej.

Dokonywanie korekty wieloletniej

Podatnicy prowadzący działalność mieszaną na mocy nowych przepisów będą mogli zrezygnować z dokonywania korekty wieloletniej. Taka możliwość będzie jedynie w przypadku jeśli różnica w wyliczonej proporcji nie przekroczy 2 punktów procentowych, o ile wartość tej różnicy nie przekracza 10 000 zł. Ponadto w wyniku nowych przepisów podatnicy, których współczynnik struktury sprzedaży przekracza 98% będą mogli przyjąć, że proporcja wynosi 100% o ile wartość podatku nie podlegająca odliczeniu jest mniejsza od 10 000 zł do tej pory limit ten wynosił 500 zł.

Grupa VAT- Zmiany od 2023 roku

Od 1.01.2023 wchodzą w życie przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania Grupy VAT, czyli podatnika zrzeszającego wiele powiązanych ze sobą podmiotów. Transakcje pomiędzy członkami grupy nie będą objęte podatkiem od towarów i usług co dla wielu spółek może stanowić spore korzyści finansowe.  

W październiku Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia dotyczące m.in. tworzenia i funkcjonowania Grup VAT. Skupiono się również na zasadach rozliczeń pomiędzy podmiotami Grupy VAT.

Autor: Aneta Żelisko, Starszy specjalista ds. VAT w MDDP Outsourcing.

Źródła:

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w zakresie grup VAT.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.