Usługi

CIT Compliance

Księgowanie podatku dochodowego

Częste zmiany w ustawodawstwie podatkowym, skomplikowane przepisy i ich odmienne interpretacje często powodują niepewność. Narażają przedsiębiorstwa nie tylko na błędne decyzje, ale również na ryzyko niestosowania przepisów z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Właśnie dlatego CIT compliance staje się coraz bardziej złożonym i niezbędnym przedsiębiorcom obszarem usług. Bez nieustannego aktualizowania wiedzy zespołu księgowego, właściciele firm podejmują niepotrzebne ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w rozliczeniach przedsiębiorstwa, narażając się przy tym na istotne konsekwencje finansowe w postaci zaległości podatkowych.

Rozliczanie podatku dochodowego CIT

Posiadając wewnętrzny zespół ekspertów ds. podatku CIT, w warszawskim i katowickim oddziale MDDP Outsourcing oferujemy Państwu usługi księgowe, obejmujące także stałe wsparcie CIT compliance, w ramach którego:

  • kalkulujemy kwoty należnego podatku CIT oraz zaliczek,
  • oferujemy pomoc w kalkulacji podatku odroczonego,
  • zapewniamy wsparcie w zakresie automatyzacji procesów obliczania podatku,
  • weryfikujemy poprawność wykonanych przez klientów kalkulacji,
  • przygotowujemy roczne zeznania podatkowe,
  • pomagamy w przygotowaniach do kontroli podatkowych,
  • wykonujemy kompleksowe przeglądy podatkowe.

Zapytaj o pełną ofertę

Podatek CIT – co to oznacza dla przedsiębiorcy

CIT (Corporate Income Tax) to podatek dochodowy od osób prawnych. Sposób jego wyliczania zależy nie tylko od sposobu opodatkowania przedsiębiorstwa, ale również od formy prawnej firmy i innych czynników. Właściwa kalkulacja CIT-u jest niezbędna do poprawnego działania przedsiębiorstwa. Pozwala także uniknąć prawno-podatkowych konsekwencji ze strony organów nadzoru.

W przypadku, gdy obecnie wyliczają Państwo wysokość podatku dochodowego oraz zaliczek korzystając z usług wewnętrznych sekcji, proponujemy weryfikację wykonanych kalkulacji. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT eliminujemy ryzyko błędów, zapewniając poprawność wyliczeń.

Rozliczanie podatku dochodowego CIT

Zgodnie z prawem, podatnikami CIT są osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne i grupy kapitałowe, w których skład wchodzą co najmniej dwie spółki prawa handlowego. Obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego mają wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych z wyjątkiem tych zwolnionych z podatku na podstawie ustawy o CIT.

Podmioty, których siedziba i zarząd znajdują się w Polsce, mają obowiązek opodatkowania całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Jeśli jednak firma nie ma na terytorium Polski zarządu lub siedziby, obowiązek podatkowy dotyczy wyłącznie wpływów osiągniętych w naszym kraju.

Luka w podatku CIT, czyli różnica między należnymi wpływami do budżetu państwa, a jego realnymi dochodami może skutkować wzmożonymi kontrolami przedsiębiorcy. Dzięki znajomości międzynarodowego prawda podatkowego z sukcesem przeprowadzimy Państwa przez proces kontroli. W ramach usługi CIT compliance wskażemy obszary ryzyka, pomożemy Państwu skompletować niezbędną dokumentację i ułatwimy kontakty z właściwymi organami.

Przeglądy podatkowe CIT

W ramach usługi CIT compliance w MDDP Outsourcing przeprowadzamy także przeglądy podatkowe, czyli badanie, mające na celu weryfikację poprawności procesu księgowań i rozliczania podatku CIT w konkretnym okresie. Może ono obejmować wszystkie podatki lub jedynie konkretne obszary np. obszar związany z obowiązkiem poboru podatku u źródła.

Warunkiem przeprowadzenia przeglądu podatkowego jest analiza dokumentacji oraz procedur podatkowych realizowanych przez Państwa przedsiębiorstwo.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami CIT zlokalizowanymi w Warszawie oraz Katowicach. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i przygotujemy ofertę wraz z wyceną usług CIT compliance.

Napisz do nas lub zadzwoń

Odkryj wszystkie usługi

Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszych usług, szczegółów naszej oferty oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz