Usługi

CIT Compliance

Księgowanie podatku dochodowego

Częste zmiany w ustawodawstwie podatkowym, skomplikowane przepisy i ich odmienne interpretacje często powodują niepewność. Narażają przedsiębiorstwa nie tylko na błędne decyzje, ale również na ryzyko niestosowania przepisów z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Właśnie dlatego CIT compliance staje się coraz bardziej złożonym i niezbędnym przedsiębiorcom obszarem usług. Bez nieustannego aktualizowania wiedzy zespołu księgowego, właściciele firm podejmują niepotrzebne ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w rozliczeniach przedsiębiorstwa, narażając się przy tym na istotne konsekwencje finansowe w postaci zaległości podatkowych.

Rozliczanie podatku dochodowego CIT

Posiadając wewnętrzny zespół ekspertów ds. podatku CIT, w warszawskim i katowickim oddziale MDDP Outsourcing oferujemy Państwu usługi księgowe, obejmujące także stałe wsparcie CIT compliance, w ramach którego:

  • kalkulujemy kwoty należnego podatku CIT oraz zaliczek,
  • oferujemy pomoc w kalkulacji podatku odroczonego,
  • zapewniamy wsparcie w zakresie automatyzacji procesów obliczania podatku,
  • weryfikujemy poprawność wykonanych przez klientów kalkulacji,
  • przygotowujemy roczne zeznania podatkowe,
  • pomagamy w przygotowaniach do kontroli podatkowych,
  • wykonujemy kompleksowe przeglądy podatkowe.

Podatek CIT – co to oznacza dla przedsiębiorcy

CIT (Corporate Income Tax) to podatek dochodowy od osób prawnych. Sposób jego wyliczania zależy nie tylko od sposobu opodatkowania przedsiębiorstwa, ale również od formy prawnej firmy i innych czynników. Właściwa kalkulacja CIT-u jest niezbędna do poprawnego działania przedsiębiorstwa. Pozwala także uniknąć prawno-podatkowych konsekwencji ze strony organów nadzoru.

W przypadku, gdy obecnie wyliczają Państwo wysokość podatku dochodowego oraz zaliczek korzystając z usług wewnętrznych sekcji, proponujemy weryfikację wykonanych kalkulacji. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT eliminujemy ryzyko błędów, zapewniając poprawność wyliczeń.

Rozliczanie podatku dochodowego CIT

Zgodnie z prawem, podatnikami CIT są osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne i grupy kapitałowe, w których skład wchodzą co najmniej dwie spółki prawa handlowego. Obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego mają wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych z wyjątkiem tych zwolnionych z podatku na podstawie ustawy o CIT.

Podmioty, których siedziba i zarząd znajdują się w Polsce, mają obowiązek opodatkowania całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Jeśli jednak firma nie ma na terytorium Polski zarządu lub siedziby, obowiązek podatkowy dotyczy wyłącznie wpływów osiągniętych w naszym kraju.

Luka w podatku CIT, czyli różnica między należnymi wpływami do budżetu państwa, a jego realnymi dochodami może skutkować wzmożonymi kontrolami przedsiębiorcy. Dzięki znajomości międzynarodowego prawda podatkowego z sukcesem przeprowadzimy Państwa przez proces kontroli. W ramach usługi CIT compliance wskażemy obszary ryzyka, pomożemy Państwu skompletować niezbędną dokumentację i ułatwimy kontakty z właściwymi organami.

Przeglądy podatkowe CIT

W ramach usługi CIT compliance w MDDP Outsourcing przeprowadzamy także przeglądy podatkowe, czyli badanie, mające na celu weryfikację poprawności procesu księgowań i rozliczania podatku CIT w konkretnym okresie. Może ono obejmować wszystkie podatki lub jedynie konkretne obszary np. obszar związany z obowiązkiem poboru podatku u źródła.

Warunkiem przeprowadzenia przeglądu podatkowego jest analiza dokumentacji oraz procedur podatkowych realizowanych przez Państwa przedsiębiorstwo.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami CIT zlokalizowanymi w Warszawie oraz Katowicach. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i przygotujemy ofertę wraz z wyceną usług CIT compliance.

Napisz do nas lub zadzwoń

Odkryj wszystkie usługi

Outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy to nie jedyne nasze usługi. Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty, cennika oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz