Usługi

VAT Compliance

Zwiększone obowiązki sprawozdawcze nakładane przez organy podatkowe oraz zmiany w ustawodawstwie podatkowym mogą skutkować nie tylko informacyjnym chaosem, ale również konsekwencjami ze strony organów nadzoru. Szczególną staranność w obszarze księgowości przedsiębiorcy musza zachować w zakresie terminowości i poprawności składania deklaracji oraz wpłacania zobowiązań podatkowych.

Obsługa procesu VAT dotyczy zarówno spółek, które w Polsce prowadzą pełną księgowość, jak i dla spółek zarejestrowanych tylko na potrzeby VAT właśnie. Dynamiczne tempo zmian wymaga od firmy znacznego zaangażowania w aktualizowanie wiedzy dotyczącej ustawy o VAT, jednak bez możliwości potwierdzenia interpretacji nowych zapisów nawet znaczna ilość poświęconego czasu nie gwarantuje poczucia właściwie podejmowanych decyzji.

Usługi VAT compliance i przedstawicielstwo podatkowe

VAT compliance to zestaw usług, który wspiera Państwa w procesach wdrażania obowiązków regulowanych prawem i rozliczania podatku od towarów i usług. Katowicki i warszawski zespół ekspertów podatkowych MDDP Outsourcing może skutecznie wspierać Państwa w decyzjach, mających kluczowe znaczenie dla Państwa biznesu.

W ramach oferowanej usługi VAT compliance oferujemy:

 • pomoc w rejestracji podatników do celów VAT/VAT-UE,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • przygotowanie deklaracji VAT i JPK_VAT,
 • wsparcie podczas czynności sprawdzających i kontroli podatkowych,
 • pomoc w odzyskiwaniu zwrotu podatku VAT.

Rejestry i deklaracje VAT

Każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek prowadzenia rejestru zakupu oraz rejestru sprzedaży VAT. Dokument powinien zawierać:

 • dane, które pozwolą określić przedmiot oraz podstawę opodatkowania,
 • kwoty podatku należnego,
 • kwoty podatku naliczonego,
 • kwoty ewentualnych korekt podatku należnego i naliczonego,
 • kwoty podatku podlegające wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
 • inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

W ramach współpracy przygotowujemy takie ewidencje, a na ich podstawie tworzymy deklaracje VAT i JPK_VAT.

Czynni podatnicy VAT mają również obowiązek tworzenia i wysyłania deklaracji podatkowych (najpopularniejsze to VAT-7 dla rozliczeń miesięcznych i VAT-7K dla rozliczeń kwartalnych) oraz Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT – rejestrów sprzedaży i zakupów VAT.

Pomoc w odzyskiwaniu zwrotu podatku VAT

Zgodnie z art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Niestety, podstawowy termin na zwrot nadpłaconego podatku wynosi aż 60 dni. Takie realia mogą istotnie zachwiać płynnością finansową przedsiębiorstwa, narażając je na straty. W ramach usługi VAT compliance w MDDP Outsourcing pomagamy odzyskać należny podatek zdecydowanie szybciej.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Biuro rachunkowe w Warszawie oraz zespół w Katowicach chętnie przygotują dla Państwa szczegółową ofertę wraz z wyceną usług VAT compliance.

Zobacz więcej:

Biała lista podatników VAT

Napisz do nas lub zadzwoń

Odkryj wszystkie usługi

Outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy to nie jedyne nasze usługi. Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty, cennika oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz