Usługi

Usługi kadrowo-płacowe

Jakościowe usługi kadrowo-płacowe to jeden z kluczowych czynników, decydujących o sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, stwarzających pewne, stabilne warunki sprzyjające rozwojowi i ekspansji. Sprawność systemu kadrowo-płacowego, uwzględniającego potrzeby pracowników, a także wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych, ma również wpływ na zadowolenie zatrudnianych specjalistów i może bezpośrednio przekładać się na ich motywację do pracy oraz przywiązanie do pracodawcy.

Oferta usług kadrowo-płacowych MDDP Outsourcing

Częste zmiany w przepisach prawa pracy czy dotyczące ubezpieczeń społecznych oraz PIT sprawiają, że mnogość zagadnień, które podlegają stałej aktualizacji, często wykracza poza możliwości wewnętrznych zespołów przedsiębiorstwa. Dodatkową korzyścią, przemawiającą za wyborem outsourcingu funkcji kadrowo-płacowych jest gwarancja całkowitego uszczelnienia obiegu informacji o naliczaniu wynagrodzeń i zachowania ich poufności wewnątrz firmy.

Kadry i płace dla firm

MDDP Outsourcing z oddziałami w Katowicach i Warszawie oferuje Państwu pełen zakres usług kadrowo-płacowych, począwszy od wsparcia w zatrudnieniu pracownika, przygotowywanie dokumentów i bieżącą obsługę kadrową, poprzez naliczanie wynagrodzeń, aż do końcowego rozliczenia listy płac i raportowania.

Jako dostawca najwyższej jakości usług z obszaru kadr i płac dbamy o to, aby naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie akt pracowniczych odbywało się zgodnie z przepisami i w tym celu stale poszerzamy naszą wiedzę i umiejętności. Ta wiedza jest dostępna dla Państwa w ramach usługi i nie trzeba jej zdobywać oraz stale aktualizować szkoląc własny personel. Dzięki wiedzy i praktycznemu doświadczeniu naszych ekspertów skutecznie wspieramy firmy zarówno z krajowym, jak i z zagranicznym kapitałem, oferując także obsługę w języku angielskim.

Oferta outsourcingu kadr i płac MDDP Outsourcing obejmuje m.in.:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników (również e-teczki pracownicze),
  • naliczanie płac (w tym również wynagrodzeń kadry zarządzającej),
  • kompletną administrację kadrową,
  • monitorowanie terminów ważności umów, badań lekarskich, szkoleń BHP,
  • tworzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych pracowników,
  • tworzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, prowadzenie rozliczeń PFRON, przygotowywanie rocznych informacji i deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy,
  • przeglądy procesów kadrowych i wyników naliczania wynagrodzeń pod kątem ich zgodności z zawieranymi umowami oraz obowiązującymi regulaminami i przepisami prawa,
  • przygotowanie firmy do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego,
  • wsparcie w bieżącej obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Dokumentacja kadrowa w rękach ekspertów

W ramach usługi outsourcingu kadrowo-płacowego, prowadzimy dokumentację kadrową i akta osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Obsługujemy umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, umowy akordowe i kontrakty menadżerskie. Rozliczamy urlopy, , monitorujemy ważność okresowych badań lekarskich oraz szkoleń BHP, prowadzimy czynności związane z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy, przygotowujemy zaświadczenia o zarobkach i świadectwa pracy.

Tworzymy dokumentację związaną ze zgłoszeniem pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i przekazujemy ją do ZUS. Sporządzamy i wysyłamy deklaracje PFRON oraz raportujemy dane o zatrudnieniu potrzebne do sprawozdań GUS. Regularne monitorowanie przepisów prawa pozwala nam szybko reagować na zmiany, eliminując ryzyko nieścisłości i uchybień.

Pełne zarządzanie wynagrodzeniami – bezbłędne dzięki automatyzacji

W odpowiedzi na Państwa oczekiwania, oferujemy również usługi naliczania wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, umów akordowych i kontraktów menedżerskich. Przygotowujemy także kalkulacje płacowe dla nierezydentów i sporządzamy cykliczne raporty i zestawienia płac.

Dla firm, które korzystają z wewnętrznej obsługi kadrowo-płacowej, proponujemy przeglądy wyników naliczania wynagrodzeń pod kątem ich zgodności z zawieranymi umowami, obowiązującymi regulaminami i przepisami prawa. Dzięki zaawansowanym systemom informatycznym eliminujemy ryzyko ludzkich błędów, zapewniając poprawność rozliczeń oraz szybki dostęp do danych za pośrednictwem tworzonych i rozwijanych przez nas systemów wspierających (e-teczki, e-urlopy).

Jako uzupełnienie oferty MDDP Outsourcing proponujemy Państwu wsparcie w przygotowaniu do kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS i Urzędu Skarbowego. Dostarczamy potrzebną dokumentację, badamy potencjalne obszary ryzyka i wskazujemy optymalne rozwiązania. Możemy również zrealizować przegląd dokumentacji w aktach osobowych Państwa pracowników oraz uporządkować ją zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w Katowicachw Warszawie.


PRZEKONAJ SIĘ CO DECYDUJE O JAKOŚCI NASZYCH USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH

Napisz do nas lub zadzwoń

Odkryj wszystkie usługi

Outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy to nie jedyne nasze usługi. Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty, cennika oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz

Zaufali nam