Usługi

Elektroniczny obieg dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów (EOD) w firmie ma kluczowe znaczenie dla realizacji najważniejszych procesów biznesowych. Wpływa na przyspieszenie i uszczelnienie czynności związanych z procesowaniem dokumentacji, zapewnia transparentność prowadzonych działań, obniża koszty operacyjne, a także pozwala wyeliminować ryzyko błędów ludzkich i zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych.

Elektroniczny obieg dokumentów księgowych w firmie

Digitalizacja obiegu dokumentów szczególne zastosowanie znajduje w spółkach i grupach kapitałowych, które cechują duże wymagania kontrolne. Ze względu na wygodę dostępu do informacji, na wdrożeniu EOD skorzystają również firmy wielopodmiotowe oraz takie przedsiębiorstwa, których rozproszona struktura geograficzna (wiele biur w różnych lokalizacjach) powoduje, że tradycyjny, papierowy obieg jest bardzo problematyczny.

Obieg dokumentów – elektroniczny system workflow

Elektroniczny obieg dokumentów, stworzony przez zespół ekspertów MDDP Outsourcing umożliwia efektywne zarządzanie dokumentami w Państwa firmie. Rozwiązanie to jest dedykowane dla Państwa w ramach kompleksowej usługi księgowej.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, dzięki zaszytym mechanizmom, system umożliwia intuicyjną, wielowymiarową dekretację dokumentów, podział na MPK, projekty, etc. Korzystając z wygodnej funkcjonalności takiej klasyfikacji może dokonać każdy pracownik merytoryczny odpowiedzialny za akceptację dokumentów w systemie.

Oferowany przez katowicki i warszawski oddział MDDP Outsourcing elektroniczny obieg dokumentów umożliwi Państwu m.in.:

 • pełną digitalizację papierowych dokumentów,
 • kwalifikowanie dokumentów m.in. pod względem VAT i CIT,
 • elastyczne budowanie ścieżek obiegu dokumentów w firmie,
 • kompletne ustalanie dekretów księgowych,
 • automatyzację przekazywania dokumentów, informacji lub zadań wg zasad panujących w organizacji,
 • bieżące śledzenie statusu każdego dokumentu (faktura, wprowadzenie przelewu, płatność),
 • integrację z systemami finansowo-księgowymi,
 • eksport danych z systemu do odpowiedniego formatu pliku.

Zapytaj o pełną ofertę

Funkcjonalności systemu EOD

Moduł skanowania

System jest przygotowany tak, aby w wygodny dla użytkownika sposób można było skanować całe paczki dokumentów zakupowych otrzymywanych od kontrahentów tradycyjnym sposobem i jednocześnie w sposób całkowicie automatyczny dla każdego dokumentu tworzyć pojedynczy rekord (skan i metryka) podlegający indywidualnej ścieżce zatwierdzania.

 • pomijany jest czasochłonny proces rejestracji faktur
 • możliwe jest skanowanie faktur w paczkach

Moduł e-faktur

System można zintegrować ze skrzynką mailową przeznaczoną do odbioru faktur elektronicznych przesyłanych od kontrahentów. E-faktury w formacie PDF będą wtedy automatycznie wczytywane do systemu.

Co ważne import faktur (po dokonaniu odpowiedniego ustawienia przez administratora) następuje w systemie do elektronicznego obiegu dokumentów automatycznie, bez ingerencji użytkownika.

 • automatyzacja importu otrzymanej faktury do systemu – oszczędność czasu
 • przyspieszenie procesu akceptacji faktury – możliwość wcześniejszego odliczenia VAT,
 • cyfrowa ewidencja otrzymanych faktur – bez papierowych protokołów,
 • wyeliminowanie papierowych faktur – ochrona środowiska.

Moduł faktur zakupu

Elektroniczny obieg dokumentów pozwala na kompleksowe zaimplementowanie zasad i procedur obiegu akceptacji dokumentów obowiązujących w każdej firmie – w formie elektronicznej. Kiedy faktury zakończą obieg, są przesyłane do pracowników księgowości – księgowane i transferowane do systemu księgowego.

 • budowanie ścieżek obiegu dokumentów według potrzeb firmy,
 • stworzenie wielu poziomów akceptacji,
 • możliwość zdefiniowania warunków decydujących o przejściu dokumentów z jednego etapu do następnego.

Moduł płatności

System EOD oferuje zupełnie odrębny obieg płatności, który nie wpływa na proces akceptacji merytorycznej i księgowania dokumentów księgowych. Niezależnie od obiegu księgowego faktury (skutkującemu ewidencją kosztów) można ustawić w systemie równolegle obieg płatności, dzięki czemu jeden proces nie wstrzymuje drugiego.

 • opcja ustawienia obiegu płatności równolegle do obiegu dokumentów,
 • możliwość zdefiniowania ścieżek i etapów akceptacji płatności,
 • stały dostęp do statusu płatności na każdym jej etapie.

Moduł zamówień zakupu

EOD oferuje kompleksowe podejście do procesu zakupów w firmie: tworzenie zamówienia zakupu, jego weryfikacja i uzgadnianie zamówienia zakupu z fakturą, wraz z równoległym i niezależnym obiegiem płatności – wszystkie te czynności w jednym systemie, aż do wykonania płatności.

 • tworzenie elektronicznych zamówień w systemie i specyficznych dla nich ścieżek akceptacji zanim spłynie faktura od dostawcy,
 • zgłaszanie potrzeb zakupowych w jednym miejscu, co daje szerokie możliwości ich późniejszej analizy i prognozowania oraz kontrolowania wydatków przed ich powstaniem,
 • wysyłanie zaakceptowanych zamówień do dostawców,
 • automatyczne sprawdzanie zgodności faktury z zamówieniem (po otrzymaniu dostawy/usługi) oraz informowanie o wyniku odpowiednich osób,
 • tworzenie zamówień cyklicznych czy budżetowych – po zaakceptowaniu budżetu wszystkie faktury mieszczące się w budżecie mogą być zatwierdzone (niezależnie od ich ilości),
 • sprawdzanie i kontrolowanie procentowego, bądź kwotowego odchylenia wartości faktury od wartości wystawionego zamówienia,
 • efektywne zarządzanie dokumentami – śledzenie po statusach, aby móc w każdej chwili sprawdzić gdzie znajduje się dany dokument.

Moduł księgowania

Tworząc system elektronicznego obiegu dokumentów kładliśmy nacisk na jego zgodność z zasadami rachunkowości oraz automatyzację procesów i ich maksymalne uproszczenie. Przykładowo, dla transakcji powtarzalnych o tym samym charakterze stworzono tzw. klasy transakcji oraz wiele schematów księgowania faktur cyklicznych, co pomaga zoptymalizować organizację pracy, dzieląc zadania między pracowników o różnym poziomie wiedzy.

 • dostępna lista ponad 40 podstawowych klas transakcji,
 • integracja z systemami finansowo-księgowymi,
 • możliwość importu klasyfikatorów ułatwiające analizę kosztów.

Moduł e-archiwum

System oferuje funkcjonalność tzw. e-archiwum, które jest oddzielnym modułem do archiwizowania i klasyfikowania dokumentacji w podziale na kategorie. Można go używać zupełnie niezależnie od pozostałych modułów systemu, jednak doskonale sprawdza się w połączeniu z modułem do procesowania faktur.

 • przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej w jednym miejscu, w wygodnych formatach (m.in. PDF, DOC, XLS),
 • łatwy dostęp przez przeglądarkę internetową do całości dokumentacji, bez konieczności ciągłego zaglądania do segregatorów,
 • skrócenie czasu poświęcanego na wyszukiwanie pojedynczego dokumentu, dzięki zaawansowanej możliwości filtrowania i sortowania w systemie
 • łączenie umów z fakturami, jak również odwrotnie – możliwość podłączenia umowy z poziomu faktury w formie załącznika – co daje komplet niezbędnych informacji potrzebnych podczas procesu akceptacji faktury,
 • przechowywanie dokumentów bez konieczności zapisywania ich na dysku, a tym samym w razie potrzeby możliwość wygenerowania pliku PDF, czy też wydruku kopii dokumentacji,
 • elastyczne i sprawne zarządzanie uprawnieniami związanymi z dostępem do załączonych dokumentów.

Zapraszamy do skontaktowania się z naszymi biurami rachunkowymi w KatowicachWarszawie w celu uzyskania pełnej oferty wraz z cennikiem Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

Napisz do nas lub zadzwoń

Odkryj wszystkie usługi

Outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy to nie jedyne nasze usługi. Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty, cennika oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz

Zaufali nam