Usługi

E-sprawozdania finansowe

Przygotowanie i konwersja e-sprawozdania finansowego

Obowiązek sporządzania i składania sprawozdań finansowych do KRS w formie elektronicznej wszedł w życie dnia 1 października 2018 roku.

Plik e-sprawozdania musi być przygotowany zgodnie ze strukturami logicznymi wyznaczonymi przez Ministerstwo Finansów i wysłany w formacie pliku XML (podobnie jak to ma miejsce w przypadku plików JPK dla podatków).

Wieloletnie doświadczenie MDDP Outsourcing w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz świadczeniu usług związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych  sprawia, że doskonale rozumiemy potrzeby związane z postępującą cyfryzacją procesów księgowych. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest by przygotowane elektroniczne sprawozdanie finansowe było zgodne z wytycznymi Ministerstwa oraz zapisami Ustawy o rachunkowości.

Przygotowanie i wysyłka e-sprawozdań finansowych

Aby zaoszczędzić Państwu problemów i czasu, oferujemy wsparcie procesu przygotowania elektronicznych sprawozdań finansowych w różnych wariantach, zależnie od Państwa potrzeb.

Usługa konwersji
na e-sprawozdanie


Konwersja na podstawie przesłanego gotowego sprawozdania finansowego (w pliku DOC, PDF, XML, lub w formie papierowej)

 • Przygotujemy plik XML zgodnie ze schematami Ministerstwa Finansów dla wskazanej Jednostki, gotowe do podpisania i złożenia w KRS
 • Nie musicie Państwo borykać się z oprogramowaniem do generowania sprawozdania finansowego JPK
 • Usługę wykonujemy szybko, w momencie kiedy jej Państwo potrzebujecie, oszczędność czasu Państwa pracowników
 • Usługa zawiera ewentualne poprawki do raz wygenerowanych E-sprawozdań finansowych (np. po korektach audytora)
 • Usługę wykonujemy w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania finalnych danych, choć możliwa jest również szybsza konwersja
 • Usługa dotyczy zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla spółek innych i ubezpieczycieli
Zapytaj o pełną ofertę

Systemy
do e-sprawozdań


Konwerter
e-sprawozdań

 • Jeśli posiadacie już Państwo gotowe sprawozdanie i potrzebujecie jedynie przerobić je na format XML najlepszym wyborem będzie konwerter e-sprawozdań, który przygotowane przez Państwa pliki sprawozdania skonwertuje na wymagany format XML.

LUB


Kompleksowy program
do e-sprawozdań

 • Odpowiednio do Państwa potrzeby, możemy zaproponować Państwu kompleksowe oprogramowanie do przygotowywania SF_JPK, wraz z możliwością generowania plików XML.

Dla kogo są E-sprawozdania?

Obowiązek elektronicznego raportowania sprawozdań finansowych (według ustawy) dotyczy jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, a także podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzących księgi rachunkowe obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Naszą ofertę wsparcia przygotowania E-sprawozdań finansowych powinny rozważyć przede wszystkim:

 • Jednostki Inne (duże firmy),
 • Jednostki Małe,
 • Jednostki Ubezpieczeniowe (Zakłady Ubezpieczeń i Reasekuracji)
 • Skonsolidowane Jednostki Inne (E-sprawozdania dla Grup Kapitałowych)

Elektroniczny podpis – Sprawozdania finansowe

Roczne sprawozdania finansowe i ich przygotowanie zazwyczaj leżą w zakresie obowiązków kierownika jednostki. Może to być członek zarządu, wspólnik, komplementariusz, a w wybranych przypadkach również likwidator lub syndyk. Zgodnie również z przyjętymi zmianami, sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej musi być opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a od 2019 roku – e-Dowodem.

Przygotowaniem E-sprawozdań finansowych zajmują się eksperci MDDP Outsourcing w naszych biurach w WarszawieKatowicach. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania pełnej oferty oraz wyceny naszych usług.

Zapraszamy do kontaktu

Odkryj wszystkie usługi

Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszych usług, szczegółów naszej oferty oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz