Usługi

E-sprawozdania finansowe

Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej wszedł w życie 1 października 2018 roku. Plik sprawozdania musi być przygotowany zgodnie ze strukturami wyznaczonymi przez Ministerstwo Finansów i wysłany w formacie pliku XML.

Kogo obowiązuje przygotowanie elektronicznych sprawozdań finansowych? Według ustawy o rachunkowości, zmiany w tym zakresie obejmują jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, a także podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzących księgi rachunkowe obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Przygotowanie e-sprawozdań finansowych

Przygotowanie rocznego sprawozdania już samo w sobie może być dużym wyzwaniem, szczególnie w przypadku firm o wielu oddziałach oraz dla grup kapitałowych. E-sprawozdania dodatkowo nakładają teraz obowiązek przerobienia pliku na wymagany format XML.

Aby zaoszczędzić Państwu problemów i czasu, oferujemy wsparcie procesu przygotowania elektronicznych sprawozdań finansowych na kilka możliwych sposobów.

  • dedykowana aplikacja do przygotowywania SF_JPK, wraz z możliwością generowania plików XML,
  • konwerter e-sprawozdań, który przygotowane przez Państwa sprawozdania skonwertuje na pliki XML,
  • usługa konwersji sprawozdania – przekazane nam sprawozdanie (także w formie papierowej) skonwertujemy na plik gotowy do wysłania do KRS.

Zachęcamy do kontaktu w sprawie wybranej formy wsparcia Państwa firmy ze strony MDDP Outsourcing.

Dla kogo są E-sprawozdania?

Obowiązek przygotowania e-sprawozdań finansowych może dotyczyć zarówno spółki z.o.o. jak i całej grupy spółek. Jedynie spółki jawne lub partnerskie wykazujące przychody mniejsze niż równowartość 2 mln euro, mogą zamiast sprawozdania finansowego złożyć oświadczenie o braku obowiązku składania e-sprawozdania. Można tego dokonać najpóźniej 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

Roczne sprawozdania finansowe i ich przygotowanie zazwyczaj leżą w zakresie obowiązków kierownika jednostki. Może to być członek zarządu, wspólnik, komplementariusz, a w wybranych przypadkach również likwidator lub syndyk. Zgodnie również z przyjętymi zmianami, sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej mus być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Przygotowaniem E-sprawozdań finansowych zajmują się eksperci MDDP Outsourcing w naszych biurach w WarszawieKatowicach. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania pełnej oferty oraz wyceny naszych usług.

Zapraszamy do kontaktu

Odkryj wszystkie usługi

Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszych usług, szczegółów naszej oferty oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz