Usługi

Obsługa PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe dla firm

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania skierowany do pracowników. To także nowy obowiązek, któremu muszą sprostać pracodawcy, a szczególnie ich działy kadr, płac i księgowości.

W wielu przypadkach dla przedsiębiorcy korzystniej będzie sięgnąć po zewnętrzną obsługę procesów związanych z PPK. Wyspecjalizowane w obsłudze kadrowo-płacowej biuro rachunkowe, posiada najlepiej dopasowane rozwiązania systemowe, spełniające wymogi narzucane przez ustawy o PPK. Zasady, jakie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych nakłada na pracodawców to nie tylko wiele nowych obowiązków, ale także bolesne sankcje za ich niedopełnienie.

Pracownicze Plany Kapitałowe – obsługa PPK – oferta dla firm

Zespoły kadrowo-płacowe MDDP Outsourcing, pracujące na co dzień w Warszawie i Katowicach, świadczą dla przedsiębiorców z całego kraju także wsparcie w zakresie bieżącej obsługi PPK.

W ramach kompleksowego prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych oferujemy Państwu:

USŁUGI WSTĘPNE

 • Konfiguracja i parametryzacja systemu
 • Niezbędne do prawidłowej obsługi PPK testy:
  • importów danych do portalu IF,
  • naliczeń składek na listach płac,
  • importu danych do raportów RCA,
 • Wprowadzenie do systemu pierwszej partii deklaracji

USŁUGI MIESIĘCZNE

 • Wprowadzanie do systemu informacji z deklaracji o:
  • rezygnacji z wpłat PPK uczestników,
  • powrotach,
  • ponownym odprowadzaniu składek,
  • wpłatach dodatkowych,
  • zwrotach transferowych z dotychczasowych PPK pracownika,
  • obniżonych składkach,
 • Naliczanie składek PPK
 • Generowanie danych rozliczeniowych
 • Raportowanie w dokumentach rozliczeniowych ZUS (RCA) wpłat przekazanych na PPK
 • Import danych zgłoszeniowych i rozliczeniowych do portalu PPK

Zapytaj o pełną ofertę

Jako doświadczony dostawca usług kadrowo-płacowych dbamy również, aby obsługa pracowniczych planów kapitałowych odbywała się zgodnie ze wciąż zmieniającymi się przepisami. Stale inwestujemy w poszerzanie wiedzy i zakresu kompetencji naszych ekspertów. Wiedza ta jest dostępna dla Państwa przez cały okres świadczenia usługi, bez potrzeby szkolenia własnego działu kadr i płac z zakresu, który do tej pory nie należał do codziennych obowiązków.

PPK – od kiedy obowiązek obejmie firmy w Polsce?

Pracownicze Plany Kapitałowe wprowadzane są etapami. Kolejne grupy przedsiębiorców włączane są (mocą przepisów zawartych w ustawie) do PPK co kilka miesięcy. Z uwagi na przesunięcia, na jakie wpływ miała pandemia koronawirusa, terminy dotyczące roku 2020 uległy zmianie.

Pierwszy etap dotyczył firm zatrudniających minimum 250 pracowników (według stanu na koniec roku 2018) i rozpoczął się wraz z dniem 1 lipca 2019 roku. Ta grupa pracodawców miała do 25 października 2019 roku czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, a do 12 listopada 2019 roku czas na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Drugi z etapów wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmuje firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30.06.2019 roku) i rozpoczął się 1 stycznia 2020 roku. W związku z pandemią wirusa COVID-19 przesunięto ostateczne terminy zawierania umów tworzących PPK. Nowe terminy to:

 • 27 października 2020 – dla umowy o zarządzanie PPK,
 • 10 listopada 2020 – dla umowy o prowadzenie PPK.

Warto mieć na uwadze, że zmiana terminów na zawarcie wskazanych wyżej umów nie skutkuje zmianami dla przedsiębiorców z drugiego etapu, którzy umowy te zawarli przed dniem 31 marca 2020 roku.

Harmonogram prac związanych z wdrażaniem PPK znajdziecie Państwo poniżej.


Harmonogram wdrożenia PPK

PPK – najczęściej zadawane pytania

Czy przystąpienie do PPK jest obowiązkowe?

Przystąpienie do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dobrowolne. Pracownik sam decyduje nie tylko o tym, czy chce przystąpić do PPK, ale również w którym momencie chce to zrobić. Może również w każdym czasie z uczestnictwa w PPK zrezygnować.

Jak przystąpić do PPK?

Sposób przystąpienia do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych zależy od spełnienia wskazanych w przepisach kryteriów:
Osoby, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 55 roku życia oraz podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu zatrudnienia u danego pracodawcy – zostaną zapisane do uczestnictwa w programie PPK automatycznie.
Osoby, które ukończyły 55 lat, a nie ukończyły 70 roku życia oraz podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu zatrudnienia u danego pracodawcy – mogą przystąpić do programu PPK na swój wniosek złożony u pracodawcy.
Osoby w wieku powyżej 70 lat – nie mogą przystąpić do programu PPK.

Jak wypisać się z PPK?

Rezygnacja z programu PPK następuje poprzez złożenie przez pracownika pisemnej deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK swojemu pracodawcy. Wzór oświadczenia znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
Pamiętać jednak należy, iż deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK pracownik winien składać u pracodawcy co 4 lata. Począwszy bowiem od dnia 1 kwietnia 2023 r. każdy pracownik, który wcześniej zrezygnował z uczestnictwa w programie PPK, zostanie automatycznie do niego ponownie przypisany.

Jak sprawdzić stan konta i środków w ramach PPK?

Dla każdego pracownika oszczędzającego w PPK wybrana przez jego pracodawcę instytucja finansowa otwiera prywatny imienny rachunek, na którym są gromadzone jego oszczędności. Instytucja ta udostępnia każdemu uczestnikowi PPK dostęp on-line do systemu, gdzie uczestnicy mogą w dowolnym momencie sprawdzić stan środków na swoim rachunku oraz nimi zarządzać.
Informacje dotyczące logowania są wysyłane w momencie rozpoczęcia oszczędzania. Pamiętać należy, iż nadanie dostępu do systemu w każdej instytucji finansowej wygląda inaczej.

Ile na Pracownicze Plany Kapitałowe płaci pracownik?

Pracownik z własnych pieniędzy odkładać będzie 2% wynagrodzenia. Będzie miał również możliwość zadeklarowania dodatkowej wpłaty również do wysokości 2% wynagrodzenia. Może zatem zadeklarować, iż z jego wynagrodzenia będzie potrącane maksymalnie 4% (wpłata podstawowa i dobrowolna).
Pracownik będzie mógł obniżyć wpłatę podstawową (2%), jeżeli z różnych źródeł osiąga niskie wynagrodzenie, tj. mniej niż 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wówczas minimum wpłaty podstawowej nie może być niższe niż 0,5%.

Kiedy można wypłacić środki zebrane w ramach PPK?

Pracownik będzie mógł wypłacić zgromadzone na swoim koncie oszczędności po ukończeniu 60 roku życia. Najkorzystniejszą formą wypłaty (bez konieczności uiszczenia podatku) będzie wówczas jednorazowa wypłata 25 % zgromadzonych oszczędności, natomiast pozostałe 75% oszczędności będzie wypłacana w miesięcznych ratach rozłożonych na co najmniej 10 lat.
Pracownik będzie miał również możliwość wypłaty wszystkich zgromadzonych środków jednorazowo lub w mniejszej liczbie rat. Jednak wypłata taka będzie się wiązała z koniecznością uiszczenia podatku od środków kapitałowych.
Przepisy przewidują również inne możliwości wypłaty zgromadzonych oszczędności, w przypadku:
Poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka – wówczas istnieje możliwość wypłaty do 25 % zaoszczędzonych środków bez obowiązku zwrotu.
Sfinansowania wkładu własnego w związku z budową lub przebudową budynku mieszkalnego lub zakupem mieszkania czy gruntu dla osób, które nie ukończyły 45 roku życia – wówczas istnieje możliwość wypłaty do 100% zaoszczędzonych środków z obowiązkiem zwrotu. Termin zwrotu środków musi rozpocząć się nie później niż 5 lat od wypłaty środków i nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia tej wypłaty. Dokonanie tego typu wypłaty środków będzie możliwe tylko raz.

Czy emeryt może przystąpić do PPK?

Zarówno emeryci jak i renciści, którzy otrzymują wynagrodzenie w rozumieniu przepisów PPK  również mają prawo do uczestnictwa w programie. Dotyczy to jednak tych osób, które nie ukończyły 70 roku życia.
Osoby w wieku powyżej 70 lat – nie mogą przystąpić do programu PPK.


Zachęcamy do skorzystania z doświadczenia naszych ekspertów w biurach w KatowicachWarszawie.

Napisz do nas lub zadzwoń

Odkryj wszystkie usługi

Outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy to nie jedyne nasze usługi. Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty, cennika oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz

Zaufali nam