Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Usługi /

Flexi Workflow - Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD)

Elektroniczny obieg dokumentów księgowych w firmie

Flexi Workflow – Elektroniczny Obieg Dokumentów jest systemem opracowanym przez zespół ekspertów MDDP Outsourcing. Połączona wiedza pracowników z kwalifikacjami ACCA, biegłych rewidentów, doradców podatkowych oraz inżynierów oprogramowania wdrażających systemy wspierające obiegi dokumentów pozwoliła zbudować specjalistyczny system obiegu dokumentów, przeznaczony do obsługi procesów finansowo-księgowych.

Elektroniczny obieg dokumentów księgowych w firmieW przeciwieństwie do większości systemów obiegu dostępnych na polskim rynku, które są „uniwersalne” lub „łatwe do dostosowania” do potrzeb księgowych, Elektroniczny Obieg Dokumentów Flexi Workflow umożliwia kwalifikowanie dokumentów m.in. pod względem VAT i CIT oraz kompletne ustalanie dekretów księgowych, rejestrując pełną historię uzgodnień oraz integrację z systemami finansowo-księgowymi. Jednocześnie wykorzystuje najlepsze cechy systemów workflow (EOD), czyli automatyzację przekazywania (według odpowiednio skonfigurowanych zasad obowiązujących w organizacji) dokumentów, informacji lub zadań pomiędzy uczestnikami procesu, co znacznie usprawnia pracę i komunikację podczas procesowania faktur.
 

Gotowy system do obiegu dokumentów dla Twojej firmy

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Flexi Workflow kierujemy zarówno do Klientów MDDP Outsourcing korzystających z usługi księgowej, jak również dla Klientów którzy posiadają własny dział księgowości, ale chcieliby skorzystać z zaawansowanego Elektronicznego Obiegu Dokumentów w firmie, który usprawni procesy i zautomatyzuje księgowania. Nasz system EOD udostępniamy zarówno jako usługę w chmurze, jak i w postaci instalacji indywidualnej na serwerze Klienta.W szczególności Flexi Workflow powinien zainteresować:

|   firmy o rozproszonej strukturze geograficznej – dzięki systemowi obiegu dokumentów Flexi EOD nastąpi znaczące przyspieszenie obiegu informacji poprzez wyeliminowanie ruchu dokumentów papierowych na linii oddziały -centrala

|   firmy wielopodmiotowe – dzięki Flexi EOD nastąpi ujednolicenie zasad obiegu dokumentów w całej organizacji, a także ułatwienie kontroli wszystkich obiegów w jednym miejscu, a dla osób decyzyjnych umożliwi podgląd i analizę danych wszystkich podmiotów za pomocą 1 logowania

|   firmy o dużych wymaganiach kontrolnych – dzięki Elektronicznemu Obiegowi Dokumentów kontrole post factum zostaną zastąpione przez kontrole prewencyjne, nastąpi także znaczące usprawnienie kontroli post factum

|   firmy wykorzystujące zamówienia zakupu – dzięki automatyzacji na poziomie zamówienie zakupu-faktura zakupowa w systemie, nastąpi ograniczenie pracy administracyjnej. Faktury zgodne z zamówieniem będą akceptowane przez workflow automatycznie, bez konieczności ingerencji pracowników. Zaszyte w systemie zasady będą pilnowały zgodności faktury z zamówieniem

|   firmy wymagające szybkiego zamknięcia miesiąca – Flexi EOD skraca obieg dokumentów w firmie z kilkunastu do kilku dni. Pozwala na automatyczne tworzenie accruali na niezaakceptowane faktury, zamówienia – każdy dokument w momencie wpływu do organizacji jest zeskanowany i zarejestrowany w systemie, co pozwala na pełną kontrolę nad dokumentacją

|   firmy dbające o dekretację na poziomie akceptacji merytorycznej dokumentów – Flexi Workflow umożliwia intuicyjną, wielowymiarową dekretację dokumentów, podział na MPK, projekty, etc. Korzystając z wygodnej funkcjonalności takiej klasyfikacji może dokonać każdy pracownik merytoryczny odpowiedzialny za akceptację dokumentów w systemieElektroniczny system obiegu dokumentów księgowych w firmie - cechy Flexi Workflow:
 

  • Pełna digitalizacja faktur papierowych i wygoda pracy na dokumentach elektronicznych
  • Zaawansowane funkcjonalności księgowo-podatkowe, dostosowane do specyfiki pracy dziale księgowym
  • Możliwość dokonania kompletnego i wyczerpującego podziału obowiązków w systemie
  • Tworzenie elastycznych i automatycznych ścieżek obiegu dokumentów
  • Kluczowe funkcjonalności kontrolne
  • Brak konieczności instalowania (program do obiegu dokumentów  dostępny online za pomocą wyszukiwarki internetowej)
  • Intuicyjny w użyciu – czytelny interfejs użytkownika
  • Dostęp do danych online w trybie 24/7
  • Gwarantujący pełne bezpieczeństwo danych
  • Utrzymujący pełną historię na temat każdego dokumentu w 1 miejscu w systemie

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Wyślij zapytanie ofertowe na usługi księgowe MDDP Outsourcing