Kariera

Kogo poszukujemy?

Zależy nam, aby do zespołu MDDP Outsourcing dołączały osoby kreatywne, posiadające zarówno wiedzę merytoryczną, jak i również umiejętności pracy zespołowej. Od każdego członka naszego teamu oczekujemy zaangażowania w dobrą współpracę z klientami i zapewnienie im wysokiego poziomu świadczonych usług.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe jest dla nas ważne, jednak naszą ofertę pracy kierujemy także do studentów i absolwentów. Dla nich tworzymy programy stażowe oraz możliwości odbycia praktyk zawodowych w naszej firmie. Kompetencje, które powinien posiadać każdy kandydat to m.in.:

  • umiejętność planowania i organizacji pracy, 
  • umiejętność pracy w zespole,
  • myślenie analityczne,
  • zaangażowanie,
  • komunikatywność,
  • budowanie oraz rozwijanie swojego potencjału zawodowego.

Jak przebiega ścieżka kariery?

Na proces rozwoju zawodowego w MDDP Outsourcing staramy się patrzeć zawsze z perspektywy dwóch płaszczyzn.

Pierwsza z nich to dostęp do szkoleń i możliwość rozwoju zawodowego. Poza obowiązkowymi szkoleniami, które musi przejść każdy pracownik MDDP Outsourcing, oferujemy dodatkowe szkolenia i kursy zawodowe, specjalistyczne oraz tzw. szkolenia miękkie. Szkolenia dobierane są indywidualnie do potrzeb każdego pracownika.

Druga płaszczyzna to możliwość budowania satysfakcjonującej kariery zawodowej. Stwarzamy realne możliwości rozwoju. Kolejne szczeble kariery zawodowej, to nowe obowiązki i odpowiedzialność, które bezpośrednio wpływają na rozwój osobisty. Naszym priorytetem jest przygotowanie  pracownika do samodzielnej pracy na każdym stanowisku oraz do budowania poprawnych relacji z naszymi Klientami.

Podpierając się wieloletnim doświadczeniem, doskonale wiemy, że nie istnieje jedna, idealna ścieżka kariery. Dla wielu specjalizacji potrzeba stabilizacji ustępuje chęci rozwoju i poszerzaniu horyzontów. Śledząc poczynania naszych alumnów, wiemy jednak, że praca w MDDP Outsourcing jest również dobrym punktem zwrotnym w ich zawodowych poczynaniach, które czasem kontynuują poza murami naszych biur. Cieszymy się jednak, że obycie i wiedza zdobyte w naszych zespołach pozwalają na bezproblemowe podjęcie pracy nawet u najbardziej wymagających zwierzchników.

Zobacz także: