Case Study

Case study - Ujęcie faktur korygujących w JPK. Najczęstsze korekty u klientów

Jako nowoczesne biuro rachunkowe, dość często spotykamy się z nietypowymi sytuacjami dotyczącymi korekty faktur, które zwiększają podstawę opodatkowania.  Dotyczy to zarówno korekt wynikających z faktury pierwotnej (korekty in plus), jak i korekt faktur ją zmniejszających (korekty in minus). Mogą dotyczyć tak faktur zakupu, jak też faktur sprzedaży.

Najczęstsze korekty występujące u klientów MDDP Outsourcing

Przykład 1.

Korekta kosztów eksploatacyjnych tj. energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w związku z rocznym rozliczeniem.

  • Zwiększających wartość usług

W przypadku zwiększenia kwoty podstawy opodatkowania sprzedający ujmie fakturę w dacie jej wystawienia natomiast kupujący w danie otrzymania faktury korygującej.

  • Zmniejszających wartość usług

W przypadku zmniejszenia kwoty podstawy opodatkowania, sprzedający ujmie fakturę w dacie jej wystawienia, natomiast kupujący w danie otrzymania faktury korygującej. W przypadku wymienionych usług eksploatacyjnych nie potrzebujemy uzgodnienia.

Przykład 2.

Wystawienie faktury na błędnego klienta, dostarczenie faktury i zamówienia do właściwego podmiotu.

Sprzedawca podpisał umowę ze spółką A na dostawę części samochodowych. Towar dostarczył 30.06.2023 roku do magazynu spółki A razem z fakturą. 26.07.2023 r. sprzedawca otrzymał od klienta A maila z informacją, że na fakturze w polu danych nabywcy wpisano dane spółki B.

Sprzedawca w lipcu 2023 r. wystawia korektę faktury do zera i fakturę sprzedaży już z prawidłowymi danymi. Jeszcze w lipcu 2023 wysyła korektę w odpowiedzi na maila ze spółki A.

Wystawca fakturę korygującą powinien ująć w rozliczeniu za 07.2023, ponieważ wtedy korekta została wystawiona, a sprzedawca posiadał korespondencję potwierdzającą jej uzgodnienie.

Prawidłową fakturą sprzedawca powinien rozliczyć w 06.2023 zgodnie z datą obowiązku podatkowego.

Kupujący powinien w swoim rozliczeniu za 07.2023 r. lub w rozliczeniu za kolejne 3 okresy rozliczeniowe ująć fakturę z prawidłowymi danymi.

Przykład 3

Wystawienie i  dostarczenie faktury do błędnego klienta, dostawa zamówienia do właściwego podmiotu.

Sprzedawca podpisał umowę ze spółką A na dostawę części samochodowych. Towar dostarczył 30.06.2023 roku do magazynu spółki A. Fakturę wystawił na spółkę B i wysłał ją do spółki B. 26.07.2023 r. sprzedawca otrzymał od klienta B maila z informacją, że otrzymali fakturę, która nie dokumentuje dostawy towarów na ich rzecz.

Sprzedawca w lipcu 2023 r. wystawia korektę faktury do zera i fakturę sprzedaży już z prawidłowymi danymi. Jeszcze w lipcu 2023 wysyła korektę w odpowiedzi na maila ze spółki B.

Wystawca w związku z tym, że pierwotna faktura była tzw. fakturą pustą usuwa z rozliczenia za 06.2023 r. pierwotną fakturę. Nie ujmuje ani faktury pierwotnej, ani korekty.

W korekcie JPK za 06.2023 r. ujmuje natomiast drugą fakturą wystawioną już na prawidłowy podmiot.

Kupujący powinien w swoim rozliczeniu za 07.2023 r. lub w rozliczeniu za kolejne 3 okresy rozliczeniowe ująć fakturę z prawidłowymi danymi.

Przykład 4.

Zwrot towaru.

Spółka A zamówiła 20 krzeseł biurowych od spółki B, zamówienie zostało dostarczone 30.09.2023 roku, razem z zamówieniem spółka A otrzymała fakturę. W 10.2023 Spółka A zdecydowała się zwrócić dwa krzesła, zwrotu dokonała 10.10.2023. Spółka B wystawiła 29.10.2023 fakturę korygującą, która wpłynęła do Spółki A 02.11.2023.

Sprzedawca fakturę korygującą ujmie w 10.2023 roku, ponieważ w tym okresie została wystawiona faktura korygująca jak również sprzedawca posiada dokumenty potwierdzające zwrot towaru na magazyn.

Kupujący również ujmie fakturę w 10.2023 r., ponieważ wtedy dokonano zwrotu.

Przykład 5

Reklamacja

Spółka A zamówiła 20 krzeseł biurowych od spółki B, zamówienie zostało dostarczone 30.09.2023 rok. Razem z zamówieniem spółka A otrzymała fakturę. W 11.2023 Spółka A złożyła reklamację w związku z wadami dwóch krzeseł. Spółka B uznała reklamację w 12.2023 roku i  przekazała spółce A decyzję o uznaniu reklamacji. Natomiast fakturę korygującą sprzedawca wystawił w 01.2024 roku.

Sprzedawca fakturę korygującą ujmie w 01.2024 roku. Kupujący ujmie fakturę korygującą w 12.2023 r.

Autor: Agnieszka Piętak, Senior Tax Manager w MDDP Outsourcing, biuro rachunkowe Katowice