Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Specjalizacje /

Aktualności

Poznaj harmonogram i terminy wdrożenia PPK
Sprawdź do kiedy Twoja firma powinna przekazać pierwszą wpłatę w ramach PPK. Więcej

Księgowość dla fundacji

Księgowość dla fundacji

Fundacje są jedną  z podstawowych  form  organizacji  pozarządowych w Polsce  działających od 1984  roku. Ich  obecność w naszej codzienności stale wzrasta. Stąd coraz istotniejsza staje się rola systemu księgowości w funkcjonowaniu fundacji, który poza typowymi zadaniami spełnienia wymogów ustawowych, powinien zapewnić efektywny dostęp do informacji zarządczych.

Obsługa księgowa działalności non-profit


Jako  osoba  prawna fundacja  ma  obowiązek  prowadzić księgi  rachunkowe  oraz sporządzać  sprawozdania  finansowe. Rachunkowość i sprawozdawczość  fundacji cechuje  się znaczną specyfiką wynikającą z tego, że organizacje te działają na wielu płaszczyznach, zawierając umowy darowizn, sponsorując projekty, realizując działania publiczne, a  także prowadząc własną  działalność  o charakterze odpłatnym. Należy pamiętać, że korzystanie przez fundację z różnych źródeł finansowania (składki, dotacje, darowizny itp.) wiąże się z obowiązkami ewidencyjnymi i wykazania, że uzyskanie środki zostały przeznaczone zgodnie ze zdeklarowanymi celami. Ustawodawca przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych umożliwia fundacjom stosowanie uproszczonych zasad rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Warto jednak pamiętać, że prowadzenie ksiąg rachunkowych fundacji, ze względu na specyfikę i znaczną specjalizację nie należy do prostych zadań.


MDDP Outsourcing posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi fundacji - świadcząc zarówno usługi księgowa jak i usługi kadrowo-płacowe. Stosujemy rozwiązania zapewniające z jednej strony skuteczną i sprawną kontrolę procesu księgowego, z drugiej zaś umożliwiające dostarczenie wiarygodnej i bieżącej informacji zarządczej dla fundatorów, członków fundacji, czy zarządu.
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, zapewniając dostęp do wykwalifikowanych specjalistów – od księgowych, przez doradców podatkowych, na prawnikach kończąc. Naszym celem jest świadczenie kompleksowej usługi, która spełnia oczekiwania Klienta.

MDDP Outsourcing świadczy następujące usługi na rzecz fundacji:

  • prowadzenie  ksiąg  rachunkowych fundacji
  • usługi  kadrowo-płacowe
  • doradztwo  podatkowe
  • doradztwo  prawne
  • obsługa rachunków bankowych, wprowadzanie płatności
  • elektroniczny obieg dokumentów, zdalny dostęp do danych i raportów
  • raportowanie zarządcze
  • inwentaryzacje środków trwałych

 

W zakresie obsługi księgowej firm rodzinnych, ekspertem MDDP Outsourcing jest:

Obsługa księgowa firm rodzinnych | MDDP Outsourcing - Patrycja Mroczkowska
Patrycja Mroczkowska

Manager | (32) 797 83 72