Specjalizacje

Obsługa spółek rozliczających IP BOX

W przypadku spółek uzyskujących dochody z wytworzonych praw własności intelektualnej (IP) będących efektem prac badawczo-rozwojowych, warto zadbać o zapewnienie odpowiedniej stawki VAT. W tym celu przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi IP BOX.

Jest to niezwykle korzystna forma opodatkowania dla przedsiębiorców prowadzących prace badawczo-rozwojowe, nie tylko ze względu na oszczędność podatkową. Dodatkowo wartość zapłaconego podatku można optymalizować, dzięki zastosowaniu kolejnego mechanizmu, jakim jest ulga badawczo rozwojowa, czyli możliwość podwójnego odliczenia kosztów ponoszonych bezpośrednio na prace rozwojowe i badania naukowe.

Obsługa spółek ubiegających się o ulgę IP BOX

Obowiązkiem beneficjentów ulgi IP BOX jest m.in. prowadzenie szczegółowej ewidencji zdarzeń gospodarczych. W MDDP Outsourcing rozumiemy, że dla korzystających z ulgi istotne jest prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami ulgi, dlatego w ramach kompleksowej obsługi spółek korzystających z IP BOX oferujemy Państwu prowadzenie wymaganej, szczegółowej ewidencji zdarzeń gospodarczych. Jest to ułatwione dzięki naszym rozwiązaniom IT, w szczególności dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów, gdzie w czytelny i precyzyjny sposób można alokować koszty per IP, a jednocześnie klasyfikować je innymi wymiarami, np. projektami, fazami, etc.

Ponadto mogą Państwo liczyć na profesjonalną obsługę kontroli poprawności rozliczeń z tytułu IP Box czy ulgi B+R. 

W ramach kompleksowej obsługi dla beneficjentów IP BOX oferujemy również:

 • wskazanie dochodów kwalifikowanych,
 • analizę Państwa działalności pod kątem możliwości ubiegania się o ulgę IP BOX,
 • sporządzenie niezbędnej do skorzystania z ulgi dokumentacji projektowej,
 • doradztwo prawne i podatkowe,
 • redagowanie umów,
 • sporządzenie wniosku o interpretację podatkową w zakresie możliwości skorzystania z ulgi IP BOX,
 • prowadzania szczegółowej ewidencji zdarzeń gospodarczych dla celów rozliczenia ulgi,
 • reprezentowanie Państwa spółki przed organami administracji skarbowej podczas czynności sprawdzających i kontroli podatkowej w związku ze zgłoszeniem ulgi,
 • sporządzanie podsumowań Państwa dochodów z praw własności intelektualnej (sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, opłat i należności wynikających z umów licencyjnych), czy odszkodowań za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Zespół MDDP Outsourcing z KatowicWarszawy świadczy profesjonalne usługi w procesie kwalifikacji oraz wdrożenia ulgi IP BOX. Oferowane przez nas usługi ułatwią ubieganie się o możliwość skorzystania z ulgi IP BOX w Państwa spółce, a także będą wspierać Państwa na każdym etapie korzystania z niej.

Czym jest IP BOX?

IP Box lub ulga IP BOX (Innovation Box, Intellectual Property Box) to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskanych ze sprzedaży produktów bądź usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Podmioty spełniające wymogi ulgi IP BOX mogą skorzystać z niższej stawki podatku PIT/CIT, który wynosi 5%.

IP BOX – dla kogo? 

Z ulgi IP BOX mogą skorzystać zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i podatku od osób prawnych (CIT) – spółki. Wymogiem nie jest natomiast okres prowadzenia działalności, ponieważ z pięcioprocentowej stawki mogą skorzystać zarówno założone niedawno podmioty, jak i firmy funkcjonujące na rynku od dłuższego czasu. Co więcej, ulgą IP BOX objęci są także współwłaściciele praw własności intelektualnych, jak i podmioty, które uzyskują zyski z odsprzedaży praw licencyjnych, na które posiadają wyłączność.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku dochodowego w wysokości 5% jest prowadzenie przez dany podmiot prac badawczo-rozwojowych, z których to uzyskiwane są dochody z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli:

 • patentów,
 • praw z rejestracji topografii układu scalonego,
 • praw z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • wyłącznych praw, o których mowa z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
 • praw autorskich do programu komputerowego,
 • praw ochronnych na wzór użytkowy (obejmujący np. nowe funkcje, czy sposób techniczny wykonania danego przedmiotu),
 • praw z rejestracji dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych,
 • dodatkowych praw ochronnych dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin.

Skierowana do podmiotów tworzących i sprzedających produkty lub usługi oparte na własności intelektualnej ulga IP BOX najczęściej stosowana jest w branży IT, farmaceutycznej lub technologicznej.  

Napisz do nas lub zadzwoń

Odkryj wszystkie usługi

Outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy to nie jedyne nasze usługi. Eksperci MDDP Outsourcing są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty, cennika oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

 

Zadzwoń

Biuro Rachunkowe w Warszawie
tel. (+48) 22 351 13 45
Biuro Rachunkowe w Katowicach
tel. (+48) 32 797 83 50

Wyślij formularz