Blog

Zasady składania sprawozdań do GUS - terminy i kary

26.10.2022
Zasady składania sprawozdań do GUS - terminy i kary

O obowiązku złożenia sprawozdania, przedsiębiorcę poinformuje bezpośrednio Główny Urząd Statystyczny poprzez wysłanie wezwania. To GUS jest ustala zasady składania sprawozdań finansowych. Aktualnie wezwania wysyłane są drogą elektroniczną, niegdyś odbywało się to w tradycyjny sposób listowy. Wezwanie zawiera również informacje takie jak terminy czy kary wynikające z ich nie dotrzymania.

Wysyłane formularze są dość obszerne i wymagają dokonania dogłębnej analizy. Wśród nich znajdują się min. Sprawozdanie F-01/I-01 ( sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe) oraz DG-1 (meldunek o działalności gospodarczej).

Kiedy złożyć sprawozdanie do GUS?

Poniższa tabela przedstawia przykładowe sprawozdania do GUS z częstotliwością ich składania, pełna lista formularzy sprawozdawczych jest dostępna na stronie: http://form.stat.gov.pl/formularze/2021/index.htm

SymbolNazwa zestawu danychCzęstotliwośćWpływ zgodnie z PBSSP
AK-B/mAnkieta koniunktury gospodarczej – budownictwomiesiącraz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca
AK-H/mAnkieta koniunktury gospodarczej – handelmiesiącraz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca
AK-U/mAnkieta koniunktury gospodarczej – usługimiesiącraz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca
DNU-KKwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usługkwartałraz w kwartale do 20 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 20 lipca 2021 r. za II kwartał 2021 r., do 20 października 2021 r. za III kwartał 2021 r., do 20 stycznia 2022 r. za IV kwartał 2021 r.
DG-1Meldunek o działalności gospodarczejmiesiącraz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni
RF-01Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowychkwartałraz w kwartale: do 04 maja 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 02 sierpnia 2021 r. za I półrocze 2021 r., do 02 listopada 2021 r. za trzy kwartały 2021 r., do 22 lutego 2022 r. za rok 2021
B-01Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanychraz w rokuraz w roku do 24 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020
B-02Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanychraz w rokuraz w roku do 24 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020
BSSprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczejraz w rokuraz w roku do 1 czerwca 2021 r., z danymi za rok 2020
C-01Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usługmiesiącraz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni
C-05Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznymmiesiącraz w miesiącu do 16. dnia z danymi za miesiąc poprzedni
C-06Sprawozdanie o cenach producentów usługkwartałraz w kwartale do: 15 kwietnia 2021 r. z danymi za I kw.2021 r.; 15 lipca 2021 r. z danymi za II kw. 2021 r.; 15 października 2021 r. za III kw. 20201 r.; 15 stycznia 2022 r. za IV kw. 2021 r.
F-01/I-01Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałekwartał/półroczeraz w kwartale: do 20 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 20 lipca 2021 r. za I półrocze 2021 r., do 20 października 2021 r. za trzy kwartały 2021 r., do 10 lutego 2022 r. za rok 2021; (liczba pracujących ≥ 50); raz w półroczu: do 20 lipca 2021 r. za I półrocze 2021 r., do 10 lutego 2022 r. za rok 2021; (liczba pracujących 10-49)
GPSprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstwraz w rokuraz w roku do 31 lipca 2021 r. z danymi za rok 2020

Zasady składania sprawozdań do GUS- Terminy złożenia sprawozdania do GUS

Główny Urząd Statystyczny, bezpośrednio informuje przedsiębiorstwo o zasadch skłądania sprawozdań finansowych. W tym o ramach czasowych, które obowiązują na złożenie sprawozdania, czas ten jest ściśle monitorowany.

Wypełniając formularz jesteśmy w czasie rzeczywistym informowani o etapach wprowadzenia danych, które prezentują się następująco:

  • nierozpoczęte – oznacza nie otwarcie formularza,
  • wypełnianie – sprawozdanie jest w trakcie kompletowania,
  • zatwierdzone – wszystkie dane zostały wprowadzone,
  • weryfikowane – Urząd Statystyczny weryfikuje prawidłowość wprowadzonych danych.

Zasady składania sprawozdań do GUS –Kary nakładane przez GUS

Każdy kto otrzymał informacje od Głównego Urzędu Statystycznego, o konieczności złożenia sprawozdania musi to zrobić. Nie ma w tym przypadku wyjątku, a nieterminowość złożenia sprawozdania lub nie udzielenie informacji w spisie podlega karze finansowej. Natomiast za podanie fałszywych informacji grozi nam pozbawienie wolności do 2 lat. Zasady składania sprawozdań finansowych du GUS są bezwzględne.

Autor: Radosław Florianowicz, Asystent dz. Sprawozdawczości w MDDP Outsourcing.