Blog

Działalność usługowa objęta 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - pośrednictwo w sprzedaży, pozyskiwanie klientów

19.09.2022
8.5% stawka ryczałtu

Zmiany podatkowe pojawiające się w ostatnich miesiącach sprawiły, że wśród przedsiębiorców bardzo popularną formą opodatkowania stał się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Niestety ustalenie odpowiedniej stawki procentowej ryczałtu sprawiło wiele problemów. Niekiedy ciężko określić wysokość stawki. Przy jakiej działalności usługowej obowiązuje 8.5% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Podstawą do ustalenia stawki podatkowej odpowiedniej dla tego rodzaju opodatkowania określa PKWiU, a dokładniej przyporządkowanie działalności do odpowiedniej grupy. Jednakże nie każda stawka procentowa została określona kodem PKWiU, część z nich otrzymała opis, który nie zawsze w prosty sposób pomaga podatnikom w wyborze odpowiedniej stawki.

Stawka ryczałtu 8,5%- jaką działalność usługową objmuje ?

W sektorze usługowym największą popularnością cieszy się stawka 8,5%. Niemniej jednak, aby mieć możliwość wybrania tej stawki podatkowej, działalność gospodarcza musi spełniać przesłanki pozostałej działalności usługowej. W tym miejscu zaczynają się kłopoty, ponieważ zakres wspomnianej działalności nie jest opisany w żadnej z kategorii, wśród pozostałych stawek podatkowych ryczałtu według art. 12 ust.1 pkt.5 ustawy o ryczałcie.

Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy pojawiło się wiele interpretacji podatkowych, dzięki którym możemy wyodrębnić kategorie działalności objętych ryczałtem w wysokości 8,5%. Indywidualne interpretacje najczęściej dotyczyły zapytań o usługi sprzedaży (wsparcia, pośrednictwa), ale także usługi doradztwa naukowego i technicznego oraz usługi przedstawicielskie. Na tej podstawie możemy wyróżnić:

1. Usługi pośrednictwa sprzedaży- 8.5% stawka ryczałtu

Jako pierwszą z kategorii podpadających pod opodatkowanie ryczałtem w wysokości 8,5% zajmiemy się usługami pośrednictwa sprzedaży. Organy podatkowe potwierdziły, że ten typ usług można przyporządkować pod kod 74.90.12.0 PKWiU, czyli usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń. Według Głównego Urzędu Statystycznego wskazana grupa obejmuje wśród wielu innych m.in. usługi pośrednictwa w interesach. Jedna z interpretacji wskazuje, że usługi pośrednictwa na rzecz innego podmiotu polegające na kontakcie się z ewentualnymi kontrahentami w celu przedstawienia oferty zleceniodawcy, wyszukiwaniu potencjalnych kontrahentów biorąc pod uwagę kryteria przedstawione przez zleceniodawcę, utrzymywaniu dobrych stosunków z pozyskanymi kontrahentami w imieniu zleceniodawcy, przeglądaniu ofert na rynku usług konkretnej branży, pełnieniu roli pośrednika pomiędzy zleceniobiorcą a zleceniodawcą- mieszczą się w klasyfikacji kodu 74.90.12.0. Jako, że wyżej wymienione usługi zostały sklasyfikowane pod wskazany kod PKWiU, a dla niego przyporządkowaną stawką podatku jest 8,5%- usługi pośrednictwa sprzedaży podlegają pod ryczałt ewidencjonowany opodatkowany, gdzie stawka ryczałtu wynosi 8,5%. Stanowisko to zostało również potwierdzone w interpretacji indywidualnej z 25 stycznia 2022 r., znak 0113-KDIPT2-1.4011.1118.2021.1.ISL, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Dodatkowo należy wspomnieć o usługach doradztwa naukowego i technicznego, którym został przyporządkowany kod PKWiU 74.90.19.0. Stawka podatkowa dla tego kodu to również 8,5%. Takie stanowisko potwierdza interpretacja podatkowa z 14 lipca 2021 r., znak 0115-KDIT1.4011.335.2021.1.KR.

2. Pośrednictwo w sprzedaży samochodów- 8.5% stawka ryczałtu

Pośrednictwo w sprzedaży pojazdów samochodowych jest kolejną częścią usług, która nie mieści się w żadnej kategorii PKWiU, szczególnie w usługach pośrednictwa sprzedaży hurtowej oraz sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich. Jeden z zainteresowanych złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 czerwca 2022 r., znak 0115-KDWT.4011.275.2022.2.BK.). Usługa opisana we wniosku, polegała na przedstawieniu zainteresowanemu samochodu nowego bądź używanego oraz na pośredniczeniu pomiędzy stronami w momencie podjęcia decyzji o zakupie danego auta przez zainteresowanego. Osoba pośrednicząca w zamian za wykonanie powyżej opisanych usług otrzymała wynagrodzenie. Organ podatkowy potwierdził oraz wskazał, że odpowiednią stawką w tej sytuacji jest 8,5%.

Reasumując- usługi pośrednictwa, które nie zostały bezpośrednio wskazane w art. 12 ustawy o ryczałcie lub nie są ujęte w postanowieniach szczególnych ww. punktu w ustawie zostały uznane przez organy podatkowe jako kwalifikujące się do opodatkowania stawką podatku 8,5%, co jest korzystną opcją dla podatników.

Autor: Daria Bracisiewicz, Starsza Księgowa w MDDP Outsourcing.

Źródła: