Blog

BPO, czyli business process outsourcing w praktyce

26.04.2018
bpo-czyli-business-process-outsourcing-w-praktyce

BPO to skrót od angielskiego Business Process Outsourcing, którym określa się sektor firm, świadczących usługi biznesowe w imieniu firm je zatrudniających.

Głównym powodem dużego zainteresowania usługami BPO przez firmy jest chęć oszczędności oraz usprawnienia procesów w firmie, które nie są jej kluczowymi działaniami, a są niezbędnymi do ich funkcjonowania.

W praktyce wygląda to tak, że firma rezygnuje z prowadzenia własnego działu wewnętrznego zajmującego się konkretnymi procesami biznesowymi i oddelegowuje je specjalistom z firmy zewnętrznej. Procesami najczęściej delegowanymi firmom outsourcingowym są obsługa księgowości, usługi IT, kadrowo-płacowe, czy telemarketing.

Korzyści wynikające z outsourcingu


Korzystanie z usług firm outsourcingowych niesie dla przedsiębiorców wiele korzyści. Pozbycie się uciążliwych dla nich elementów prowadzenia swojej firmy, pozwala im skupić się na rozwoju działań strategicznych.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że podjęcie współpracy z firmą zewnętrzną związane jest również z redukcją kosztów związanych z obszarem wyłączonym. Koszt wynajęcia firmy zewnętrznej zajmującymi się na przykład księgowością, jest bardziej opłacalny niż utrzymywania wewnętrznego działu księgowego. Decydując się na wsparcie firmy outsourcingowej nie musimy martwić się wydatkami związanymi z utrzymaniem własnych pracowników, czy zapewnieniem im przestrzeni i wyposażenia koniecznych do pracy. Koszty te leżą w kwestii obsługującej nas firmy zewnętrznej, dla której pracują zatrudnieni przez nią dobrze wykwalifikowani pracownicy.

Często współpraca z firmami BPO daje również naszej firmie dostęp do nowych technologii, które wcześniej były poza zasięgiem firmy. Nawiązując współpracę z firmą MDDP Outsourcing mogą Państwo skorzystać z naszego autorskiego systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów – Flexi Workflow, który pomoże uporządkować i przyśpieszyć funkcjonowanie Państwa firmy.