Blog

Brutto czy netto? Jak ustalić limit przychodów dla obniżonej stawki CIT?

04.06.2019
Rola mierników efektywności w procesie redukcji kosztów

Od nowego roku podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają możliwość opodatkowania dochodów obniżoną stawką podatku dochodowego tj. 9%.

Jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z prawa do obniżonej stawki CIT?

W myśl art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z obniżonej stawki CIT skorzystać mogą:
• mali podatnicy,
• podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą.

Niemniej jednak poza posiadaniem statusu małego podatnika, ustawodawca nakłada na podatników dodatkowy istotny w swoich konsekwencjach warunek. Polega on na kontroli przychodów osiąganych w trakcie roku, to znaczy istotne jest aby nie przekroczyły one kwoty 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Wątpliwość jaka pojawiła się nam na etapie stosowania obniżonej stawki podatku CIT to kwestia czy w limicie uwzględniać kwotę przychodów netto czy wraz z kwotą podatku VAT – tak jak ma to miejsce w przypadku ustalania limitu małego podatnika?

Netto czy brutto?

Poprosiliśmy o odpowiedź na to pytanie Krajową Informację Skarbową i w odpowiedzi dowiedzieliśmy się, iż:

Do wskazanego limitu 1.200.000 euro przychodów zalicza się przychody podatkowe, w tym zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także przychody z zysków kapitałowych określone w art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ww. limicie nie uwzględnia się kwoty należnego podatku od towarów i usług.

Podsumowując ustalając limit przychodów na potrzeby stawki 9% w trakcie roku bierzemy pod uwagę przychody netto, natomiast przy liczeniu przychodów na potrzeby ustalenia statusu małego podatnika uwzględniamy przychody brutto.

Kontrola wysokości przychodów w trakcie roku jest konieczna, bowiem od miesiąca w którym przekroczą one przedmiotowy limit, podatnik jest zobowiązany do zapłaty zaliczki w wyższej stawce tj. 19%. Zatem brak kontroli, może narażać podatników na zaległości podatkowe oraz odsetki.

Agnieszka Piętak - Ekspert CIT w MDDP Outsourcing

Agnieszka Piętak
Ekspert ds. podatku CIT w biurze racunkowym MDDP Outsourcing w Katowicach