Case Study

Case Study- SAP Fiori – nowy interfejs dla użytkowników SAP

Wraz z usprawnieniami w szeroko rozumianej dziedzinie Customer experience (UX), rozwija się również system SAP. Dopasowując się do zmieniających wymagań użytkowników powstał SAP Fiori. Jest to zbiór aplikacji, które pozwalają udostępnić funkcjonalność najczęściej wykorzystywanych transakcji SAP na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych przez przeglądarkę internetową. Tradycyjna aplikacja SAP, do której przywykli użytkownicy, nazywana SAP GUI, zyskała nową, przejrzystą i intuicyjną szatę. Obecnie SAP Fiori zapewnia dostęp do ponad 300 aplikacji wykorzystywanych przez różne systemy SAP.

Niewątpliwie największymi zaletami SAP Fiori są: dostęp do danych, w czasie rzeczywistym, przez Internet z dowolnego miejsca oraz szybkość ich przetwarzania. Jednak dla zespołów księgowych, przyzwyczajonych do tradycyjnego interfejsu SAP, użytkowanie aplikacji Fiori będzie wymagało zmiany przyzwyczajeń i wypracowania nowych, najbardziej efektywnych sposobów pracy.

Wdrożenie u Klienta

Zespół MDDP Outsourcing uczestniczy we wdrożeniu SAP z wykorzystaniem SAP Fiori w dużej firmie z sektora farmaceutycznego. W codziennej pracy związanej z wdrożeniem systemu musimy się upewniać, że aplikacje SAP Fiori będą w stanie odwzorować wszystkie funkcje księgowe obsługiwane przez tradycyjną wersję systemu. Zadanie to jest ułatwione, ponieważ zespół posiadał doświadczenie z wcześniejszych wdrożeń SAP oraz SAP Concur.

Na pewno dużym wyzwaniem jest dostosowanie SAP Fiori do typowych polskich wymagań prawnych i podatkowych, przykładowo w zapewnieniu przez aplikację dostępu do wszystkich plików JPK: zarówno JPK obowiązkowych (JPK_V7) jak i tych przedstawianych na żądanie Urzędu Skarbowego (JPK_FA (faktury sprzedaży VAT), JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów), JPK_EWP (ewidencja przychodów), JPK_MAG (magazyn), JPK_WB (wyciąg bankowy), JPK_KR (księgi rachunkowe)). W omawianym wdrożeniu wszystkie pliki JPK będą uruchamiane poprzez dedykowany kafelek w aplikacji SAP Fiori.

SAP Fiori wdrażany jest u Klienta w dwóch wersjach językowych: w j. polskim oraz j. angielskim. Taki sposób obsługi systemu SAP pozwala na szybszy dostęp do informacji dla użytkowników, którzy nie posługują się j. polskim, m.in. zestawienia transakcji dla kontrahentów zagranicznych są gotowe bez konieczności tłumaczenia.

Wnioski po wdrożeniu

Z punktu widzenia zespołów finansowych ogromną zaletą SAP Fiori jest możliwość korzystania z poszczególnych typów aplikacji:

  • dla zespołu księgowego aplikacje transakcyjne, dzięki którym obsługuje się procesy biznesowe, przykładowo transakcje na środkach trwałych, księgowanie dokumentów finansowych, procesowanie fakturowania i inne,
  • dla zespołu controllingu aplikacje analityczne, które pozwolą obliczać i monitorować wskaźniki KPI, obsłużyć zapytania biznesowe oraz wizualizować wyniki za pomocą diagramów i wykresów,
  • dla wszystkich zespołów – arkusze informacyjne, gdzie z poziomu ekranu startowego można w szybki sposób uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych informacji w ramach jednego obiektu biznesowego.

 SAP Fiori wykorzystuje ogromną wyszukiwarkę, dzięki której z ekranu głównego można wyszukać dowolną funkcję lub raport bez konieczności przełączania się pomiędzy aplikacjami. Podstawowym widokiem SAP Fiori są tzw. „kafelki”, pod którymi ukryte są funkcje systemu.

Sporym atutem SAP Fiori z punktu widzenia obsługi księgowo – podatkowej jest jasny podział ról w systemie. Zostały stworzone lub ulepszone takie role jak Inventory Manager, Inventory Accountant, General Ledger Accountant, Accounts Payable Manager, Controller, Asset Accountant, Treasury Risk Manager and Cash Manager. Co ważne, każdy z użytkowników może mieć dedykowany, specjalnie dla niego zaprojektowany widok systemu (SAP Fiori launchpad) z najbardziej potrzebnymi funkcjami do wykonania w ciągu dnia lub wizualną prezentację wyników, aby na bieżąco śledzić postępy prac.

SAP Fiori jest obecnie dostosowany do współpracy z SAP S/4 Hana, SAP Integrated Business Planning, SAP C/4Hana i SAP Success Factors. Można również integrować starsze systemy, (SAP ERP/ECC), pod warunkiem że posiada bazę danych HANA. Trwają prace nad możliwością podłączenia do innych systemów SAP.

Dla MDDP Outsourcing udział w projekcie wdrożenia SAP Fiori jest interesującym wyzwaniem, które jest jednocześnie zgodne z naszym dążeniem do wykorzystania najnowocześniejszych narzędzi oraz maksymalnej automatyzacji pracy.

Autor: Katarzyna Opalko, Manager obszaru Księgowości w MDDP Outsourcing.