Blog

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

09.08.2016
Rola mierników efektywności w procesie redukcji kosztów

Certyfikat CIMA nadawany jest przez międzynarodową organizację The Chartered Institute of Management Accountants, której misją jest przede wszystkim zrzeszanie i kreowanie ekspertów w zakresie rachunkowości zarządczej i biznesowej.

Dla uzyskania tego wyróżnienia pretendenci muszą zdać 17 egzaminów o różnych poziomach zaawansowania:

 • Poziom certyfikatu,
 • Poziom operacyjny,
 • Poziom zarządzania,
 • Poziom strategiczny,

O ile testy z poziomu certyfikatu możemy zdawać w kilku autoryzowanych centrach w naszym kraju wypełniając testy komputerowe w oddziale (m.in. w Warszawie Krakowie), to jednak kolejne poziomy i obowiązujące na nich egzaminy są już możliwe do zaliczenia tylko w formie pisemnej.

Każdy z tych egzaminów trwa maksymalnie 180 minut, a podchodzić można do nich tylko podczas specjalnie wyznaczonych okresów sesji dwa razy w roku. Dodatkowo, na ostatnim szczeblu sprawdzania kwalifikacji kandydaci będą mieli do czynienia z case study, podczas którego ważną rolę odegra zaprezentowanie zdobytego do tej pory doświadczenia i umiejętności wykorzystania go w praktyce.

Poniżej prezentujemy wszystkie poziomy i egzaminy:

POZIOM CERTYFIKATU

 • C1 Podstawy rachunkowości zarządczej
 • C2 Podstawy rachunkowości finansowej
 • C3 Podstawy matematyki ekonomicznej
 • C4 Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa
 • C5 Podstawy etyki, ładu korporacyjnego i prawa gospodarczego

POZIOM OPERACYJNY

POZIOM ZARZĄDZANIA

 • E2 Zarządzanie projektami i relacjami
 • P2 Zaawansowana rachunkowość zarządcza
 • F2 Zaawansowana sprawozdawczość finansowa
 • Egzamin case study

POZIOM STRATEGICZNY

 • E3 Zarządzanie strategicznie
 • P3 Zarządzanie ryzykiem
 • F3 Strategia finansowa
 • Egzamin case study

Podobnie jak opisywana już w naszym poradniku certyfikacja ACCA, CIMA jest jednym z bardziej cenionych uprawnień zawodowych w obszarze księgowości oraz finansów. W tym przypadku jednak materiał szkolenia i egzaminy kierunkują pretendentów wyraźnie w stronę zarządzania oraz rachunkowości biznesowej.

Poza wiedzą merytoryczną, tytuł ten potwierdza również wysoki poziom znajomości języka angielskiego, dzięki czemu za granicami naszego kraju kandydaci traktowani są przez poszukujące pracowników firmy i organizacje na równi z innymi przedstawicielami zawodów finansowych.

Więcej informacji na temat terminów egzaminów oraz dokładne zasady przystępowania do nich znajdziecie na ogólnoświatowej stronie CIMA.