Blog

Co zawiera nowa struktura JPK V7 2020 i od kiedy obowiązuje?

21.07.2020
Podatkowa grupa VAT

Zbliża się termin wdrożenia nowego obowiązku dla przedsiębiorców w zakresie składania deklaracji podatkowych. Od 1 października 2020 podatnicy nie będą już zobligowani do przesyłania do urzędów skarbowych formularzy VAT-7 i VAT-7K, a zastąpi je plik JPK_V7M i JPK_V7K w formacie XML.

NOWA STRUKTURA JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO, JPK V7M

Zmiana ta pociąga za sobą konieczność zmodyfikowania systemów księgowych, aby pliki były zgodne z nową strukturą. JPK V7 będzie się składać z elementów, które odwzorują deklarację VAT. Należą do nich:

 • okres pliku,
 • cel złożenia,
 • urząd skarbowy,
 • data złożenia,
 • dane charakteryzujące podmiot składający deklarację,
 • dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego i naliczonego,
 • wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji,
 • pozostałe pola zawarte w części E deklaracji VAT (w tym wysokość podatku podlegającego wpłacie, zwrotowi lub przeniesieniu na kolejny okres rozliczeniowy).

JAKIE TRANSAKCJE NALEŻY OZNACZAĆ W JPK V7?

Rozporządzenie Ministra Finansów zawiera także szereg informacji dotyczących nowego pliku JPK i obowiązku oznaczania transakcji odpowiednimi kodami. Wśród nich wyróżniamy:

Kody liczbowe – służące do wskazania szczególnych dostaw zarówno towarów jak i usług:

 • napojów alkoholowych „01”
 • paliw „02”
 • oleju opałowego „03”
 • wyrobów tytoniowych „04”
 • odpadów „05”
 • urządzeń elektronicznych i ich części „06”
 • pojazdów oraz części samochodowych „07”
 • metali szlachetnych oraz nieszlachetnych „08”
 • leków i wyrobów medycznych „09”
 • budynków, budowli i gruntów „10”
 • usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych „11”
 • świadczenie usług niematerialnych „12”
 • usług transportowych i gospodarki magazynowej „13”

Kody literowe – świadczące o specyficznych rozliczeniach transakcji:

 • sprzedaż wysyłkowa „SW”
 • świadczenie usług telekomunikacyjnych „EE”
 • istniejących powiązań między stronami transakcji „TP”
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej „TT-WNT”
 • dostawy towarów dokonanej przez drugi podmiot w ramach transakcji trójstronnej uproszczonej „TT_D”
 • świadczenie usług turystyki na zasadach marży „MR_T”
 • dostaw towarów używanych , dzieł sztuki na zasadach marży „MR_UZ”
 • WDT następujące po imporcie towarów  procedurze celnej 42 „I_42”
 • WDT następujące po imporcie towarów  procedurze celnej 63 „I_63”
 • transferu bonu jednego przeznaczenia „B_SPV”
 • dostawy towarów oraz świadczenia usług, które dotyczą bonu jednego przeznaczenia „B_SPV_DOSTAWA”
 • świadczenia usług pośrednictwa oraz innych dotyczących bonu różnego przeznaczenia „B_MPV_PROWIZJA”
 • transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności „MPP”

Kody do dowodów sprzedaży:

 • dokument dotyczący sprzedaży z kasy fiskalnej „RO”
 • dokument wewnętrzny „WEW”
 • wystawienie faktury do paragonu „FP”

Kody do faktur zakupu:

 • faktury VAT RR „VAT_RR”
 • dokument wewnętrzny „WEW”
 • faktura metoda kasowa „MK”
 • podatek naliczony z tytułu importu towarów „IMP”
 • transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności „MPP”.

Po ilości transakcji do oznaczenia w nowym pliku JPK widać, że zmiany systemów księgowych są czasochłonne i wymagające. Warto tutaj zauważyć, że mogą zdarzyć się transakcje, które uzyskają kilka oznaczeń z różnych grup kodów. Przedsiębiorcy muszą dokonać szybkich zmian, aby dokumenty księgowane wcześniej do rejestrów od października, zawierały już szczegółowe informacje.


Poszukujesz wsparcia w zakresie podatku VAT?
Sprawdź ofertę naszych doświadczonych ekspertów.


ZOBACZ TAKŻE:


Alicja Kaliszewska - Ekspert ds. Podatku VAT

Alicja Kaliszewska
Ekspert ds. podatku VAT w MDDP Outsourcing: biuro księgowe w Warszawie