Blog

Czynniki ograniczające rozwój firm w Katowicach – na co skarżą się przedsiębiorcy?

12.12.2019
Czynniki ograniczające rozwój firm w Katowicach – na co skarżą się przedsiębiorcy?

Jednym ze strategicznych celów rozwoju Katowic jest wspieranie obszaru małych i średnich przedsiębiorstw.

Stwarza to duże szanse i możliwości rozwoju innowacyjnych koncepcji czy projektów, które często rodzą się w głowach młodych przedsiębiorców. Istnieje jednak kilka barier, które usilnie hamują rozwój biznesu lokalnego w Katowicach.

Lokalny rynek pracy

Aktualnie Śląsk osiąga drugą lokatę w kraju pod względem najniższej stopy bezrobocia. Warto zaznaczyć, że w Katowicach procent osób bezrobotnych nie przekracza 2%, a lepsze statystyki osiąga tylko Poznań. Region śląski w dużej mierze kształtowany jest przez procesy demograficzne, restrukturyzację gospodarki oraz wcześniejsze przechodzenie na emeryturę pracowników przemysłu ciężkiego.

Warto jednak podkreślić, że spośród całego województwa, w Katowicach notuje się największą innowacyjność oraz stopień rozwoju przedsiębiorczości.

Władze miasta ciągle dążą do udoskonalenia strategii przyciągających inwestorów i przedsiębiorców. W ten sposób chcą zachować równowagę pomiędzy sektorem małego i dużego biznesu. Mimo iż społecznicy lokalni są wsparciem i zachęcają do działania, zagrożenie dla rozwoju firm stanowi niewątpliwe czynnik ludzki, który nie jest zależny ani od władz, ani od przedsiębiorców.

Czynniki ograniczające rozwój przedsiębiorstw w regionie Śląska

Główny Urząd Statystyczny podał do wiadomości komunikat na temat aktualnej koniunktury gospodarczej w regionie. Oprócz wysokich kosztów zatrudnienia, niespójnych i niejasnych przepisów prawa, jako czynnik ograniczający wskazywano niedobór wykwalifikowanych pracowników.

Trzeba jednak zauważyć, że w ciągu ostatniego roku spadło znaczenie tego ograniczenia. Dużą ulgą dla przedsiębiorców poszukujących doświadczonych specjalistów ds. księgowości może być biuro rachunkowe w Katowicach, które zapewni firmie rzetelną i zgodną z obowiązującym prawem ewidencję i obsługę kadrowo-płacową.

Podsumowując, bariery ograniczające działalność przedsiębiorstw w największym stopniu wynikają z wysokich kosztów zatrudnienia pracowników, braku na lokalnym rynku specjalistów z wąskich dziedzin oraz niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne. 

Obsługa księgowa firm w Katowicach  opiera się dziś w dużej mierze na outsourcingu. Pozwala to przedsiębiorcom zredukować czas potrzebny na poszukiwania doświadczonych pracowników, a także ograniczyć koszty na oddzielny etat – tym samym rozwiązuje problem dwóch istotnych czynników hamujących rozwój firm w regionie.