Blog

Dlaczego warto zostać biegłym rewidentem i jakie wymagania trzeba spełniać?

20.09.2018
Dlaczego warto zostać biegłym rewidentem i jakie wymagania trzeba spełniać

Na rynku usług finansowych dużym poważaniem cieszy się zawód biegłego rewidenta, często znanego też jako audytor. Rewidenci mają przede wszystkim za zadanie wykonywać czynności związane z rewizją finansową, a także posiadają uprawnienia do weryfikowania poprawności i rzetelności sprawozdań finansowych wykonywanych przez przedsiębiorstwa. Na pierwszy rzut oka taka praca może się wydawać nieco monotonna, a nawet nudna, jednak w praktyce jest pełna wyzwań i daje mnóstwo satysfakcji.

Czy warto zostać biegłym rewidentem

Biegły rewident to zawód, który cieszy się dużym prestiżem. Nie każdy może w nim pracować, żeby uzyskać odpowiednie uprawnienia trzeba się wykazać gruntowną wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz pozytywnie zdać trudny i wymagający egzamin. Jeśli jednak ktoś się zdecyduje na taką drogę, to może liczyć na duże poważanie w środowisku, a także na zarobki znacznie przekraczające wynagrodzenia zwykłych księgowych – w wielu przypadkach będzie to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Dodatkowo takie uprawnienia są świetną przepustką do dalszej kariery, w tym obejmowania stanowisk kierowniczych. Biegły rewident może pracować jako specjalista w firmach konsultingowych czy audytorskich, ubiegać się o stanowisko głównego księgowego lub dyrektora finansowego, a także prowadzić własną działalność.

Jakie wymagania trzeba spełnić

Zostanie biegłym rewidentem nie jest proste, wymaga poświęcenia na to od czterech do sześciu lat. Przede wszystkim trzeba spełnić szereg kryteriów, takich jak wyższe wykształcenie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz brak prawomocnych wyroków za umyślne przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. Kolejnym krokiem będzie odbycie rocznej praktyki w zakresie rachunkowości oraz co najmniej 2-letniej aplikacji w firmie audytorskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta, która ma na celu przygotowanie do zawodu. Ostatnim krokiem jest egzamin biegłego rewidenta, który składa się z 10 części pisemnych, potwierdzających umiejętności kandydata.