Blog

Duplikat faktury VAT

13.02.2017

Czym jest duplikat faktury?

Duplikat faktury wystawia się w przypadku zaginięcia lub zniszczenia faktury. Zazwyczaj jest on wystawiany na wniosek nabywcy i ma moc prawną taką, jak faktura pierwotna. Przepisy nie regulują formy, w jakiej powinien być złożony wniosek o wystawienie duplikatu. Może zostać wystawiony na podstawie ustnej prośby lub też można złożyć w tej sprawie wniosek na piśmie.

Dane na duplikacie muszą być zgodne z danymi zawartymi na fakturze wystawionej pierwotnie. Dodatkowo, zgodnie z art. 106l. Ustawy o podatku od towarów i usług, dokument ten powinien zawierać wyraz „DUPLIKAT” i datę jego wystawienia.

Odliczanie VAT z duplikatów faktur

Przepisy nie wskazują szczególnego sposobu, w jakim terminie można odliczyć VAT z duplikatu faktury. To oznacza, że należy zastosować zasady ogólne. Zgodnie z zasadami ogólnymi odliczenia VAT można dokonać w rozliczeniu za okres, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

W związku z tym, w zależności od powodu wystąpienia o duplikat, nabywca ma prawo do obniżenia podatku należnego w różnych terminach.

Jeżeli oryginał faktury dotarł do podatnika, ale następnie zaginął lub uległ zniszczeniu, to podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w  którym odnotowano wpływ  faktury „pierwotnej”. Data otrzymania duplikatu nie ma w tym przypadku znaczenia. W wielu przypadkach wiąże się to z korektą deklaracji za okres, w którym pierwotnie wpłynęła faktura.

Przykład 1:

Podatnik kupił towar w sierpniu 2016 r. Podatnik rozlicza się za okresy miesięczne. Otrzymał fakturę w sierpniu 2016 r. Jednak zaginęła ona przed jej zaksięgowaniem. VAT z faktury nie został odliczony. Podatnik wystąpił o wystawienie duplikatu, który otrzymał w październiku 2016r. Podatnik może odliczyć VAT z duplikatu faktury poprzez korektę sierpnia 2016 r., czyli okresu w którym wpłynęła pierwotnie faktura.

W odmiennej sytuacji jest podatnik, który nigdy nie otrzymał faktury pierwotnej. W tym przypadku  ma on prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał duplikat faktury lub w rozliczeniu za dwa następne okresy.

Przykład 2:

Podatnik kupił towar w sierpniu 2016 r.  Podatnik rozlicza się za okresy miesięczne. Nigdy nie otrzymał faktury pierwotnej, więc wystąpił o wystawienie jej duplikatu, który otrzymał w październiku 2016 r. Podatnik może odliczyć VAT z  duplikatu faktury najwcześniej w październiku 2016 r. Jeżeli w tym miesiącu nie dokona odliczenia, będzie mógł odliczyć VAT w deklaracji za listopad 2016 r. lub grudzień 2016 r.

Joanna Dubicka
MDDP Outsourcing