Blog

Employer Value Proposition (EVP) - Unikalny Pakiet Korzyści Pracodawcy

06.06.2018

Aby odnieść prawdziwy sukces, marka pracodawcy musi odzwierciedlać to, kim jesteśmy jako organizacja i być częścią wielu wydarzeń, składających się na sumę doświadczeń każdego pracownika.

EVP – Employer Value Proposition, czyli Unikalny Pakiet Korzyści Pracodawcy

Oferowany pakiet EVP jest więc bardzo ważny, gdyż daje powód, dla którego potencjalni przyszli pracownicy chcą dołączyć do danej organizacji. EVP służy określeniu, z czym organizacja chciałaby najbardziej kojarzyć się jako pracodawca, definiując przy tym „dawanie i otrzymywanie”, czyli co w ramach kontaktu z pracodawcą (np. standardowej umowy o pracę) pracownicy mają wnieść, a czego mogą oczekiwać w zamian. Pojęcie EVP jest blisko związane z koncepcją employer branding’u i w tym wypadku jest używane do określenia podstawowej „oferty”, na której opiera się marka organizacji jako pracodawcy.

Jak najpierw zdefiniować swój EVP?

Istnieje wiele sposobów, w jakie organizacja może podejść do rozwoju Employer Value Proposition i marki pracodawcy, ale większość z nich możemy sprowadzić do czterech kluczowych obszarów:

1. Użyj danych, które posiadasz.

Pierwszym etapem jest przegląd i analiza wszystkich danych, do których możesz mieć dostęp. Będzie to obejmować ankiety satysfakcji, dane dotyczące onboarding’u lub tzw. exit surveys, czy dane dotyczące rekrutacji i utrzymania pracowników (ich retencji). Dokonaj analizy takich danych wśród kluczowych populacji pracowników (np. pokolenia XYZ, czy wg płci), aby zidentyfikować trendy i kluczowe tematy. Pamiętaj, aby wyjść poza pewne ramy i popatrzeć szeroko, ponieważ te najbardziej trafne spostrzeżenia mogą pochodzić od dosłownych komentarzy pracowników, które zapewniają kontekst do liczb.

2. Zanurz się głębiej i eksploruj.

Jest to najważniejszy krok w rozwijaniu twojego EVP i powinien angażować kluczowe zainteresowane pojęciem strony, w tym kierownictwo wyższego szczebla, dział kadr, marketingu oraz najważniejszych, istniejących i docelowych pracowników. Ten etap powinien obejmować wywiady z kluczowymi interesariuszami oraz grupy fokusowe z pracownikami, aby głębiej zidentyfikować najważniejsze tematy w dalszych krokach. Propozycje dotyczące wartości zewnętrznej dla klienta często opierają się na podejściu „tell”, gdzie marka definiuje to, co chce zaoferować, a następnie wykorzystuje kanały marketingowe, aby spełnić obietnicę tej marki. Jednak EVP jest podejściem skoncentrowanym na pracownikach, które jest i musi być dostosowane do istniejących strategii HR, ponieważ niejako zostało potraktowane jako głos wewnętrzny organizacji.

3. Rozwiń swój pakiet Employer Value Proposition.

Teraz nadszedł czas, aby rozwinąć swój EVP. Opierając się na wszystkich badaniach i spostrzeżeniach wynikających z pierwszego i drugiego obszaru, musisz opracować propozycję wartości, która powinna być prostym, nadrzędnym stwierdzeniem, oraz esencją doświadczeń pracownika, a także jego zaangażowania w budowanie marki danego pracodawcy. Na tym etapie należy również wyjaśnić kluczowe obszary, aby wesprzeć swój pakiet EVP. Przykładem może być rozwój kariery, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym lub CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu). Skup się na obszarach w danym momencie najważniejszych. Nie staraj się być wszystkim dla wszystkich, bo przez to poniesiesz porażkę, a Twój przekaz będzie niespójny i mało przekonujący. Co ważne, powinieneś się upewnić czy twój pakiet EVP na pewno wspiera opracowaną strategię HR. Jeśli okaże się inaczej, musisz ją stanowczo skorygować.

4. Dostarcz swój przekaz.

Teraz nadszedł czas, aby wdrożyć pakiet Employer Value Proposition poprzez „doświadczenia” pracowników, począwszy od procesów rekrutacyjnych, przez wdrażanie, rozwój kariery, a nawet przez etap opuszczenia organizacji. Powinieneś upewnić się, że przesłanie i intencja EVP są dostarczane na każdym z tych etapów w materiałach, takich jak ogłoszenia rekrutacyjne, procedury dotyczące wydajności pracy, czy dyskusje dotyczące wynagrodzeń. Na koniec, opracuj metody pomiaru EVP poprzez włączenie ich do ankiet pracowniczych, czy otwartego kanału komunikacji wewnątrz organizacji. Pomoże Ci to wykazać wartość pakietu, a także realny zwrot z inwestycji i korzyści finansowe dla organizacji.

Pamiętaj o zaletach Employer Branding’u

Rozwój i dostarczenie solidnego pakietu EVP pociągają za sobą inwestycje w czas i zaangażowanie ze strony całej firmy. Jednak dobrze uformowany system Employer Value Proposition zapewnia wiele istotnych korzyści, takich jak:

  • lepsza atrakcyjność firmy i retencja kluczowych talentów,
  • umożliwia skoncentrowanie się na agendzie HR,
  • tworzy silną markę pracowników,
  • pomaga zaangażować zniechęcony kapitał ludzki.

Pamiętaj jednak, że twój EVP musi być unikalny, odpowiedni i przekonujący. Tylko tak ma szansę zadziałać jako kluczowy czynnik przyciągający i zatrzymujący talenty. Ostatecznie to właśnie jest celem właściwyml Marki Pracodawcy, którą chcesz w przemyślany sposób wykreować.

Artur Hulewski
HR Manager w MDDP Outsourcing w Warszawie