Blog

Jak konwerter sprawozdań finansowych ułatwia pracę?

11.02.2020
Przygotowanie i konwersja e-sprawozdania finansowego

Firmy, które mają obowiązek przesłania do KRS swoich sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, mające przy tym już finalne sprawozdanie i potrzebujące je tylko przerobić na format XML, mogą skorzystać z konwertera e-sprawozdań finansowych.

E-sprawozdania to nadal spore wyzwanie dla osób zajmujących się przygotowywaniem sprawozdań finansowych. Aby jednak ułatwić im zadanie na rynku pojawiły się specjalne programy i konwertery, dedykowane właśnie takie formie przygotowania rocznych raportów. Na czym polega ich rola?

Tego typu program pozwala na przełożenie pliku przygotowanego sprawozdania finansowego (sporządzonego w tradycyjnej formie) na struktury XML zgodnie z narzucaną przez Ministerstwo Finansów specyfikacją techniczną.

ABC konwersji sprawozdań na plik XML

Skuteczny program do konwertowania sprawozdań finansowych powinien pokrywać pełen zakres informacji i ujawnień wymaganych przez struktury logiczne plików JPK_SF udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Dlatego szukając funkcjonalnego konwertera należy zwrócić szczególną uwagę na kilka niezbędnych rozwiązań, które musi on spełniać, aby wygenerowane e-sprawozdanie było poprawne.

Przede wszystkim powinien on umożliwiać wprowadzanie danych finansowych za okres bieżący oraz porównawczy, zgodnie z układem raportowania właściwym dla rodzaju sprawozdania spółki. Po drugie, konwerter powinien dać możliwość uzupełnianie informacji składających się na wprowadzenie do sprawozdania finansowego, w tym opis zasad (polityki) rachunkowości.

Kolejne istotne funkcje konwertera to:

  • importowanie załączników w postaci plików PDF zawierających dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego,
  • uzupełnianie formularza informacji dodatkowej dotyczącego kalkulacji podatku dochodowego,
  • generowania finalnego pliku XML zawierającego wszystkie powyżej wskazane informacje.

Warto pamiętać, że przedsiębiorstwa, w których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym muszą sporządzić sprawozdanie finansowe najpóźniej do 31 marca.