Blog

Jak księgować leasing operacyjny?

03.07.2018
jak-ksiegowac-leasing-operacyjny

Leasing operacyjny jest coraz popularniejszym sposobem finansowania zakupu pojazdów, urządzeń czy maszyn.

Nie tylko z powodu większej dostępności niż kredyty bankowe, ale także licznych korzyści w obszarze księgowym. Trzeba jednak pamiętać, żeby wszystko prawidłowo ująć w księgi, na szczęście przepisy dość dokładnie określają zasady z tym związane.

Czym się charakteryzuje leasing operacyjny

Dla wielu osób pojęcie leasingu operacyjnego jest tożsame z leasingiem finansowym, i faktycznie na wielu płaszczyznach są one bardzo podobne. Podział pomiędzy oba te rodzaje odbywa się przede wszystkim w oparciu o kryteria podatkowe. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym są dwa warunki, które muszą być spełnione, żeby umowa mogła zostać zakwalifikowana jako operacyjna. Przede wszystkim musi ona być zawarta na czas nieokreślony, wynoszący przynajmniej 5 lat w przypadku nieruchomości lub 40% normatywnego czasu amortyzacji. Dodatkowo całkowita kwota opłat z tytułu leasingu nie może być mniejsza niż wartość początkowa środka trwałego.

Księgowanie leasingu operacyjnego

W wymiarze księgowym różnica pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym jest dość istotna, przede wszystkim dotyczy wykazywania danego przedmiotu w środkach trwałych. Otóż w przypadku leasingu operacyjnego opisy amortyzacyjne wykazywane są w księgach firmy finansującej zakup, a nie leasingobiorcy, a tym samym nie może on wykazywać w kosztach uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych. Zamiast nich księgowane są pełne raty leasingowe, dodatkowo powiększone o prowizje i opłaty manipulacyjne. Raty te są także dodatkowo opodatkowane podatkiem od towarów i usług, naliczanym dla każdej oddzielnie, co jest dodatkową korzyścią takiego rozwiązania.

Do ustalenia pozostaje jeszcze kwestia opłaty początkowej, która od dawna jest przedmiotem sporu pomiędzy Urzędem Skarbowym, a podatnikami. Podatnicy stali na stanowisku, że opłatę tę należy księgować jednorazowo, natomiast urzędnicy domagali się jej rozbijania na raty. Na szczęście dla podatników orzecznictwo sądowe jest w tej kwestii bardzo jednoznaczne, zgadzając się z tym, że opłatę wstępną można zakwalifikować do kosztów jednorazowych.