Blog

Jak prowadzić księgowość dla firmy rodzinnej?

26.01.2018
Fundacja rodzinna

Jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia biznesu są firmy rodzinne – w Polsce jest ich ok. 2 mln.

W pojęciu tym mieszczą się zarówno niewielkie lokalne przedsiębiorstwa, jak również bardzo duże firmy o zasięgu międzynarodowym. Wyróżnia je rodzinna struktura własności, kontrola strategiczna dokonywana przez członków rodziny, zarządzanie przedsiębiorstwem przez członków rodziny, a także zaangażowanie  w prowadzenie przedsiębiorstwa.

Specyfika prowadzenia firmy rodzinnej wiąże się ze stosowaniem charakterystycznych narzędzi finansowych i rozwiązań podyktowanych własną polityką. To sprawia, że prowadzenie księgowości w takim przedsiębiorstwie musi być elastyczne i dopasowane do indywidualnych wymagań, a nie każde biuro rachunkowe jest do tego przygotowane.

Ważne cechy finansów w firmie rodzinnej

W firmach rodzinnych bardzo często nieodpłatnie korzysta się z prywatnego majątku oraz bezpłatnej pomocy członków rodziny. Korzyści takie zalicza się zgodnie z ustawą o PIT do przychodu z nieodpłatnych świadczeń, który w wielu przypadkach nie jest opodatkowany. Wysokość przychodu z tego typu świadczeń zależy od przedmiotu świadczenia – podczas jego obliczania należy zachować więc szczególną ostrożność, zwłaszcza, że jeszcze inne zasady dotyczą świadczeń częściowo odpłatnych.

Bardzo ważna jest również kwestia wynagrodzenia członków rodziny – małżonki i dzieci. Wartość ich pracy w świetle prawa nie jest wliczana do kosztów uzyskania przychodów, ale już w przypadku pozostałych członków wlicza się ją w koszty. Trudności napotkamy także w kwestii składek ZUS oraz przy wykorzystywaniu majątku własnego członków rodziny.

Zawiłość rachunkowości firm rodzinnych wymaga więc skorzystania z pomocy biura księgowego, które w ofercie ma usługi księgowe opracowane właśnie z myślą o takich przedsiębiorstwach – zapraszamy do kontaktu z MDDP Outsourcing!