Blog

Jaka jest specyfika księgowości funduszy inwestycyjnych?

27.02.2018
Jaka jest specyfika księgowości funduszy inwestycyjnych?

Wiele przedsiębiorstw bardzo chętnie decyduje się na korzystanie z funduszy inwestycyjnych otwartych. Stanowią one bowiem narzędzie służące optymalizacji podatkowej – są transparentne podatkowo.

Oznacza to, że jest to forma, od której dochód nie jest wliczany do zobowiązania podatkowego. Fundusze więc pomagają chronić kapitał, a jednocześnie zmniejszają roczne zobowiązania wobec fiskusa. Aktywa na nie wpłacane są zarządzane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych – warto podkreślić, że środki na jeden fundusz lokowane są przez kilku inwestorów. Dodatkowo rejestrem aktywów funduszu zajmuje się depozytariusz (bank), którego zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem środków – jednostek uczestnictwa.

Już sam wstęp dotyczący funduszy wskazuje na to, jak skomplikowane i specyficzne jest księgowanie tego rodzaju operacji – opodatkowanie, kilka ogniw i podmiotów koordynujących procesy finansowe, duża liczba inwestorów, stałe obracanie aktywami – taka złożoność wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu księgowości i finansów.

Specyfika funduszy wymaga specjalistycznej księgowości

Dla ewidencjonowania funduszy inwestycyjnych kluczowy jest sprawny obieg dokumentów, a także stały kontakt i współpraca z zarządzającym funduszem towarzystwem oraz depozytariuszem. Najlepiej w tym wypadku sprawdzi się elektroniczny obieg dokumentów, a przede wszystkim zespół księgowych wyspecjalizowany w ewidencji tego rodzaju operacji. Taką usługę znajdziecie Państwo w ofercie MDDP Outsourcing, która zapewni nie tylko księgowanie, lecz także koordynację wszelkich procesów finansowych związanych z funduszami inwestycyjnymi.