Blog

Katowice 2030 – miasto z silnym ośrodkiem gospodarczym i centrum biznesowo-finansowym

05.07.2019
katowice 2030 jak profesjonalna obsługa rachunkowa może wspierać firmy z regionu Śląska

17 grudnia 2015 r. Rada Miasta Katowice przyjęła Strategię Rozwoju Miasta „Katowice 2030”.

Przyszłość miasta opisano w 4 strategicznych obszarach, najważniejszych z punktu widzenia poprawy komfortu życia i rozwoju gospodarczego. Działania mają koncentrować się na poprawie jakości życia, dążeniu do statusu metropolitarności, rozwoju gospodarczym oraz rozwoju transportu i logistyki obszarów miejskich. Realizacji celów przyświecać mają wartości określone jako 4i, czyli: inteligencja, innowacja, integracja oraz internacjonalizacja.


Katowice jako centrum biznesowe

Zawarte w strategii założenia opisują Katowice jako miasto, w którym powinny skoncentrować się  przedsiębiorstwa operujące na rynku polskim, ale z potencjałem kooperacji ze światowym biznesem. Te największe firmy powinny stymulować powstanie przedsiębiorstw średniej wielkości, ale na tyle samodzielnych, że byłyby w stanie konkurować na rynkach międzynarodowych. Obszar gospodarczy o takiej dynamice ma ogromne szanse na wygenerowanie nieokreślonej liczby mikro- oraz małych przedsiębiorstw wyrastających ze środowiska lokalnego. Przyjęta strategia zakłada również pozyskiwanie strategicznych inwestorów zagranicznych.  


Kierunki działania gospodarczego rozwoju miasta

Zgodnie z założeniami planu przeobrażeniu i unowocześnieniu mają zostać poddane firmy produkcyjne i usługowe. Strategia kładzie jednak główny nacisk na tworzenie miejsc pracy związanych z osiągnięciami naukowo-technologicznymi np. w firmach nanotechnologicznych. Plan koncentruje się też na stworzeniu warunków zachęcających młodych do podejmowania własnych inicjatyw i otwierania start-upów – mają temu posłużyć parki i strefy biznesu zlokalizowane w dawnych fabrycznych dzielnicach miasta.

Doceniono również potencjał drzemiący w branży kreatywnej (architektura, design, projektowanie gier komputerowych). Realizacja tych celów i odpowiednie działania promocyjne mają przyczynić się do stworzenia atrakcyjnych ofert pracy dla absolwentów uczelni wyższych. Na takie zmiany powinny przygotować się także wszelkie podmioty świadczące usługi księgowe dla firm w Katowicach, firmy konsultingowe czy agencje marketingowe.


Odpowiednie zaplecze

Rozwój gospodarczy miasta zawsze uzależniony jest od aktywności otoczenia biznesu, wszelkich instytucji wypełniających lukę pomiędzy mechanizmami rynkowymi a obszarem zajmowanym przez administrację publiczną. Ogromne znaczenie ma komunikacja drogowa, kolejowa oraz lotnicza. Firmy, które wyrosną ze środowiska lokalnego, będą miały wsparcie miasta, choćby poprzez politykę współpracy start-upów i wyższych uczelni.

Miasto będzie tworzyło przyjazne środowisko dla rozwoju parków technologicznych i stref biznesu. Strategia miasta zakłada również stworzenie dogodnych warunków lokalowych oraz fiskalnych dla rzemiosła i lokalnej przedsiębiorczości. Niezwykle istotne jest również zaplecze nowoczesnych usług dla biznesu, np. biur rachunkowych w Katowicach, które pomogą przedsiębiorcom na każdym etapie prowadzenia działalności.