Blog

Kiedy leasing sprzętu się opłaca?

31.08.2021
leasing na samochód osobowy

Leasing jest to rodzaj umowy, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę bądź serię opłat. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju kredyt, z tą różnicą, że zamiast środków pieniężnych jego przedmiotem są określone aktywa (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne).

Podpisując umowę leasingu, korzystający otrzymuje w użytkowanie wybrany składnik aktywów, np. samochód, linię produkcyjną, a zobowiązany jest uiszczać na rzecz finansującego odpowiednio obliczone opłaty leasingowe.

Rodzaje i zalety leasingu sprzętu

Podstawową zaletą leasingu, zwłaszcza dla nowopowstałych przedsiębiorstw, jest fakt iż nie trzeba wydawać od razu sporych sum pieniędzy na zakup nowego lub drogiego środka trwałego. Zamiast konieczności uiszczenia pełnej opłaty, w przypadku leasingu, obowiązuje zazwyczaj opłata wstępna. Jej wysokość  jest zależna od warunków i rozpoczyna się już od 0% (a zazwyczaj między 1%-20%) oraz kilkanaście-kilkadziesiąt miesięcznych rat obejmujących część kapitałową (spłata wartości przedmiotu) oraz część odsetkową (będącą de facto wynagrodzeniem leasingodawcy). Po zakończeniu leasingu, jego przedmiot może wrócić z powrotem do leasingodawcy lub zostać wykupiony przez leasingodawcę za wcześniej ustalony procent wartości (nawet 1%).

Leasing operacyjny, finansowy i zwrotny

Leasing zasadniczo możemy podzielić na operacyjny (część kapitałowa jest kosztem u leasingobiorcy) oraz finansowy (leasingobiorca przyjmuje przedmiot leasingu do swoich środków trwałych i amortyzuje). Ciekawą konstrukcją jest leasing zwrotny – polegający na sprzedaży środka trwałego i jego równoczesnym leasingu. Taki manewr pozwala na odblokowanie kapitału zamrożonego w aktywach trwałych i jednocześnie na dalszej możliwości korzystania z nich.

Co może być przedmiotem leasingu?

Najczęściej przedmiotem leasingu były i są samochody osobowe. Warto zwrócić uwagę, że przed rokiem 2020, samochód osobowy w leasingu nie był ograniczony progiem kwotowym, ponad którym nie można było części kapitałowej rat leasingowych ujmować w kosztach podatkowych (ograniczenie dotyczyło tylko zakupionych samochodów, przyjętych na środki trwałe), co było przedmiotem różnych „optymalizacji”. Obecnie wspomniany limit obowiązuje także dla umów leasingu czy najmu.

W dalszym ciągu mamy jednak furtkę dla przedsiębiorców pozwalającą na opłacaniu rat leasingowych w ramach prowadzonej działalności, a wykup na osobę prywatną, co w efekcie daje podwójną korzyść – raty leasingowe w kosztach spółki, VAT odliczony, natomiast osoba fizyczna może sprzedać samochód (wykupiony za np. 1 % wartości) bez VAT oraz bez PIT (po upływie 6 miesięcy). W działalność przychód ze sprzedaży byłby opodatkowany zarówno w VAT i PIT. Obecnie trwają prace legislacyjne nad likwidacją tej osobliwej „furtki”, aczkolwiek nie wszystkie firmy leasingowe akceptują takie warunki, również dobrze było zabezpieczyć się indywidualną interpretacją podatkową w tym zakresie, gdyż zdarzało się odmienne podejście poszczególnych urzędów skarbowych do tego tematu.

Podkreślenia wymaga także fakt, że finansowanie za pomocą leasingu jest łatwiejsze do uzyskania niż kredyt bankowy, co może być istotnym czynnikiem dla osób podejmujących kluczowe decyzje z zakresu finansów w firmach.

Autor: Zbigniew Pisarek, Manager Obszaru Księgowości w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.