Blog

Limity dotyczące darowizn przekazanych na walkę z epidemią

28.04.2020
e-urząd

W ramach solidaryzowania się ze służbami i organizacjami, które pomagają zwalczać skutki epidemii COVID-19, wielu przedsiębiorców decyduje się na przekazanie środków dla tych organizacji.

Czy odliczenie od dochodu takiej formy pomocy podlega takim samym limitom, jak to ma miejsce w przypadku wszystkich pozostałych darowizn?

O wyjaśnienie w tej sprawie zapytaliśmy w Krajowej Informacji Skarbowej. Z odpowiedzi wynika, że darowizny przekazane w ramach wsparcia w walce z koronawirusem nie są objęte limitem procentowym kwoty możliwej do odliczenia od dochodu.

Ustawa o COVID-19 a limity dla darowizn

Z odpowiedzi otrzymanej z KIS dowiedzieliśmy się, że zapisy ustawy z dnia 31 marca , o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nie ograniczają możliwości odliczenia darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, do wysokości 10% dochodu.

Oznacza to, że podatnicy CIT przekazujący środki na zwalczanie skutków epidemii będą mogli odliczyć od dochodu całą kwotę darowizny, a nawet jej wielokrotność.

Dla przypomnienia – w przypadku darowizny, przekazanej:

  • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
  • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
  • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Zgodnie z zapisami ustawy, darowizna, aby mogła być odliczona musi być przekazana określonemu podmiotowi tj:

  1. Podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną, (link do wykazu dla każdego województwa)  
  2. Agencji Rezerw Materiałowych, 
  3. Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych
Weronika Stelmach- Ekspert ds. księgowości w MDDP Outsourcing

Weronika Stelmach
Ekspert ds. księgowości w MDDP Outsourcing w Warszawie