Blog

Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję

22.06.2021
Amortyzacja jednorazowa środków trwałych i WNiP

Rada Ministrów przyjęła propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. Najniższa płaca ma wynosić 3000 zł brutto a minimalna stawka za godzinę dla określonych umów cywilnoprawnych – 19,60 zł.

Wzrost płacy minimalnej

Z zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju wynika, że w 2022 roku płaca minimalna ma zostać podniesiona o 200 zł brutto (7,1 proc.) w porównaniu do bieżącego roku. W 2021 r. roku kwota minimalna wynagrodzenia za pracę wynosi 2800 zł brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych miałaby wzrosnąć o 1,30 zł i wynosić 19,60 zł brutto. W bieżącym roku stawka minimalna za godzinę wynosi 18,60 zł brutto.

Rządowe propozycje nowych kwot minimalnego wynagrodzenia na 2022 r. będą jeszcze przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jest to instytucja stanowiąca forum dialogu i współpracy pracowników, pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym. Negocjacje powinny się zakończyć w ciągu 30 dni od otrzymania propozycji przez Radę. Jeśli w takim terminie nie dojdzie do porozumienia, Rada Ministrów samodzielnie podejmie decyzję o wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w przyszłym roku i ogłosi ją w formie rozporządzenia. W takim wypadku wejdą w życie kwoty zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego przez stronę rządową.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/rzad-przyjal-propozycje-placy-minimalnej-i-stawki-godzinowej-w-2022-r

Barbara Kochańska-Mierzejewska, Senior Manager, Dział Usług Kadrowo-Płacowych w MDDP Outsourcing