Blog

Nie lubisz kontroli skarbowych? Przenieś je do zewnętrznego biura

17.01.2018
Nie lubisz kontroli skarbowych Przenieś je do zewnętrznego biura

Urząd skarbowy przeprowadza w przedsiębiorstwach kontrole skarbowe, które mają na celu zweryfikowanie, czy wywiązują się one z obowiązków wobec fiskusa, i czy robią to w sposób prawidłowy. Kontrole zazwyczaj są zapowiedziane, a urzędnicy sprawdzają dokumenty takie jak księgi rachunkowe lub księgi przychodów i rozchodów, a także wszelkie faktury, rachunki oraz raporty dobowe i miesięczne z kasy fiskalnej. Kontrolerzy weryfikują dokumentację w siedzibie firmy, a ich praca może trwać (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa) od 12 do nawet 48 dni. Niestety bardzo często obecność urzędników i konieczność obsługi kontroli bywa kłopotliwa i zakłóca funkcjonowanie firmy. Tymczasem kontrolę skarbową można przenieść do zewnętrznego biura!

Outsourcing księgowości – obsługa kontroli skarbowej

Podczas gdy firma korzysta z outsourcingu księgowości, ma pełne prawo do przeniesienia kontroli skarbowej do siedziby biura rachunkowego. Jest to bowiem miejsce, w którym przechowywane są księgi podatkowe, a także prowadzona jest ewidencja. Możliwość taką przewiduje art. 80a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.). Biuro rachunkowe otrzymuje pełnomocnictwo, na podstawie którego rzetelnie udziela kontrolerom wszelkich informacji. Stanowi to ogromne udogodnienie dla przedsiębiorców, którzy często posiadają jedynie podstawową wiedzę z zakresu księgowości i nie mogą zaniedbywać swoich obowiązków w związku z obsługą kontroli.

Jeśli dla Ciebie i Twojej firmy wizja kontroli skarbowej wiąże się z problemami organizacyjnymi i stresem, skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym i dowiedz się więcej na temat współpracy.