Blog

Nowe formularze (wzory) podatkowe CIT już dostępne

03.12.2019
Rola mierników efektywności w procesie redukcji kosztów

1 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie określające nowe wzory formularzy CIT. Od tego też dnia nowe wzory będą obowiązywać, a stosuje się je do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przypomnijmy, iż podatnicy których rok podatkowych rozpoczął się po 1 stycznia 2019 i zakończył przed 1 września 2019 korzystają z wydłużonego terminu na złożenie rocznej deklaracji CIT tj. do 31 grudnia 2019.

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/cit/zmiany-w-prawie-cit/nowe-formularze-podatkowe/

Nowe wzory formularzy podatkowych

Jednak jak powinni się zachować podatnicy, którzy postawili stan likwidacji swoje przedsiębiorstwo np. 3 września? I w związku z tym są zobligowania złożyć zeznanie w terminie 3 miesięcy od dnia postawienia spółki w stan likwidacji?

Właściwie do dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia podatnicy tacy nie byli w stanie wywiązać się właściwie ze swoich obowiązków, z uwagi na brak właściwych formularzy.

Czy pomimo skorygowania przez Ministerstwo (niemal na ostatnią chwilę) swojej nieścisłości  podatnik z powyższego przykładu będzie w stanie wywiązać się ze swojego obowiązku w zakresie CIT?

Niestety nie.

Jest tak, ponieważ pomimo opublikowanego rozporządzenia Ministerstwo zapomniało o jednej istotnej kwestii czyli opublikowaniu  formularzy interaktywnych. Przypomnijmy, że zeznanie CIT-8 może być złożone tylko w wersji elektronicznej. Obowiązująca od 25 października możliwość składania papierowych zeznań jest mocno ograniczona i dotyczy tylko podatników, którzy osiągają dochody zwolnione i nie zatrudniają pracowników.

Zaistniała sytuacja jest niedopuszczalna, ale niestety to nie pierwszy raz kiedy przedsiębiorcy nie z własnej winy nie są w stanie wywiązać się z obowiązków nałożonych przez ustawy podatkowe.

Pomimo braku jednoznacznego rozwiązania problemu, rozsądna wydaje się sugestia by wszyscy Ci podatnicy, których termin na złożenie rocznego zeznania CIT mija po 1 grudnia i nie mogą skorzystać z wersji papierowej zeznania CIT-8, powinni złożyć zeznanie na starej wersji formularza tj. 27, a następnie je skorygować jak tylko zostanie zamieszczona nowa, interaktywna wersja bieżącego zeznania.

Agnieszka Piętak - Ekspert CIT w MDDP Outsourcing

Agnieszka Piętak
Ekspert ds. podatku CIT w biurze racunkowym MDDP Outsourcing w Katowicach