Obowiązek informacyjny – rekrutacja

Obowiązek informacyjny – rekrutacja

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MDDP Spółka akcyjna Finanse i Księgowość sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, tel. (22) 351-13-45, email: rekrutacja@mddp-outsourcing.pl
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych, możliwy jest pod adresem email: iodo@mddp-outsourcing.pl
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na potrzeby prowadzonej rekrutacji. W przypadku uzyskania Państwa dodatkowej zgody dane będą przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  4. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty świadczące nam usługi wsparcia w prowadzonej rekrutacji (podmioty pośrednictwa pracy, podmioty świadczące usługi IT).
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji. Jeśli wyrazili Państwo dodatkową zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Państwa dane będą przetwarzane przez okres 18 miesięcy od dnia ich otrzymania, chyba że wycofają Państwo zgodę przed tym terminem.
  6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność przetwarzania z prawem dokonanego przed cofnięciem zgody.
  8. Jeśli uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji.
  10. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie odbywało się w sposób automatyczny. Nie będą Państwo poddawani profilowaniu.