Blog

Odliczenie VAT – usługi księgowe

05.10.2022
VAT na usługi księgowe

Jedną z podstawowych czynności przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej jest podpisanie umowy na świadczenie usług księgowych. Z tytułu wykonania tych prac, sprzedawca wystawia fakturę. Nabywca będący czynnym podatnikiem VAT kwalifikuje, czy ten wydatek służył wykonywanym przez niego czynnościom opodatkowanym VAT. Jeśli tak- ma on prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury, co wynika bezpośrednio z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z tym warto wiedzieć, jak przepisy definiują możliwość zakwalifikowania do rejestru VAT faktury za usługi księgowe.

Kiedy można odliczyć VAT?

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT. Taka możliwość jest dostępna nie wcześniej niż za okres, w którym nabywca otrzymał fakturę. Jeśli podatnik nie dokona tego obniżenia w wyżej wymienionym terminie, może odliczyć VAT zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT w pliku JPK za jeden z:

  • trzech kolejnych okresów rozliczeniowych (w przypadku rozliczenia miesięcznego),
  • dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (w przypadku rozliczenia kwartalnego).

W tym miejscu należy wspomnieć, że zmiana ta została dokonana w ramach pakietu SLIM VAT od 01.01.2021. Wcześniej obowiązującym stanem prawnym była możliwość odliczenia VAT w dwóch kolejnych okresach w przypadku rozliczenia miesięcznego.

Przykład 1.

Spółka XYZ będąca czynnym podatnikiem VAT rozliczającym się miesięczne, nabyła usługi księgowe dotyczące rozliczenia działalności. Otrzymała od sprzedawcy fakturę z datą wystawienia 01.09.2022 roku, datą sprzedaży 31.08.2022. Spółka otrzymała dokument w dniu wystawienia tj. 01.09.2022.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie mogła odliczyć VAT w następujących okresach: wrzesień, październik, listopad i grudzień 2022.

Faktura przed dokonaniem dostawy a odliczenie VAT

Wystawienie faktury przed dokonaniem sprzedaży może mieć wpływ na odliczenie podatku VAT u nabywcy. Może on bowiem odliczyć VAT w rozliczeniu za okres, w którym dla nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Zgodnie z zasadą ogólną (art. 86 ust. 1) podatnik ma możliwość odliczenia podatku VAT po łącznym spełnieniu następujących warunków: otrzymanie faktury, powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy oraz związek nabytych towarów lub usług z działalnością opodatkowaną. Kluczowe w tym przypadku jest powstanie obowiązku podatkowego, zatem sam fakt posiadania faktury, nie daje prawa do odliczenia.

Przykład 2.

Spółka XYZ jest czynnym podatnikiem VAT rozliczającym się miesięczne, nabyła usługi księgowe dotyczące rozliczenia działalności. Otrzymała od sprzedawcy fakturę z datą wystawienia 31.05.2022, datą sprzedaży 30.06.2022. Spółka otrzymała dokument w dniu wystawienia tj. 31.05.2022.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie mogła odliczyć VAT w następujących okresach: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2022.

Podsumowując, jeżeli przedsiębiorca nabędzie usługi księgowe, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury w zakresie, w jakim będzie ona wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Nie może jednak zrobić tego wcześniej niż w okresie powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy oraz w momencie ujęcia dokumentu w JPK musi dysponować fakturą VAT dokumentującą transakcję.

Autor: Alicja Kostyra, Manager obszaru VAT w MDDP Outsourcing.

Źródła:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.