Blog

Pandemia a wzrost wydajności pracy?

04.07.2022
wyjazd służbowy

Czy jednym z „produktów ubocznych” pandemii koronawirusa okazał się wzrost innowacyjności pracowniczej i efektywności pracy? Tak stwierdzili prelegenci kongresu „Impact’22”, odbywającego się w maju 2022 r. w Poznaniu. – Wielu pracowników pracowało zdalnie i stali się dzięki temu bardziej efektywni – brzmiała jedna z tez konferencji.


Kryzys to zysk!

Stare porzekadło specjalistów od public relations mówi, że „każdy kryzys to potencjalny zysk”. Do podobnych wniosków doszli uczestnicy konferencji, naukowcy i specjaliści w dziedzinie HR. Pandemia, poprzez konieczne zmiany w organizacji pracy wielu przedsiębiorstw, siłą rzeczy wymusiła uelastycznienie niektórych aspektów pracy.

W opinii uczestników dyskusji panelowych, pandemia paradoksalnie skróciła…dystans! Nastąpiło to głównie poprzez mocniejsze postawienie na komunikację online między biurami i komórkami dużych przedsiębiorstw. To, co przed pandemią mogło uchodzić za nietakt, jak załatwianie sprawy mailowo czy telefonicznie (zamiast kurtuazyjnej wizyty), nagle – poprzez platformy online – stało się normalną, akceptowalną i potrzebną procedurą, w niektórych wypadkach wręcz ułatwiającą pracę! Z kolei – gdy największe zagrożenie mijało – powrót do biur i pracy stacjonarnej, był okazją do tworzenia bardziej przyjaznych środowisk pracy.


Pracownicy w nowych warunkach

Przede wszystkim jednak zwrócono uwagę na to, że pandemia koronawirusa z punktu widzenia organizacji pracy i HR, stała się pretekstem do sprawdzianu możliwości adaptacyjnych pracowników w nowych warunkach, ale także pokazała samym przedsiębiorstwom gdzie i w jakim zakresie funkcjonują granice ich organizacji. A także w jaki sposób je przekraczać dla dobra pracy i swoich pracowników.

Uczestnicy podsumowali spotkanie tezą, że dla firm – zarówno tych dużych jak i małych, kluczowe znaczenie okazała się mieć gotowość do podejmowania szybkich decyzji w zmieniających się okolicznościach. Pandemia, mimo całego spektrum negatywnych konsekwencji, przyczyniła się do wielu pozytywnych zmian w kulturach organizacyjnych firm.

Pod Redakcją: Barbara Kochańska- Mierzejewska, Senior Manager Obszaru Payroll w MDDP Outsourcing.