Blog

Płaca minimalna w 2023 roku

09.03.2023
Minimalne stawki w umowach zlecenia

Rolą minimalnego wynagrodzenie jest zmniejszenie nierówności dochodowej Polaków oraz ochrona pracowników przed wykonywaniem pracy poniżej ustalonych stawek. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę brutto wynosiło 3010 zł, a minimalna stawka godzinowa – 19,70 zł.

Od 1 stycznia br. pensja minimalna wzrosła o 480 zł i wynosi 3490 zł brutto, z kolei minimalna stawka godzinowa została podniesiona z kwoty 19,70 zł na 22,80 zł. Rząd uzasadnia podwyżkę inflacją wywołaną napaścią Rosji na Ukrainę i trwającą wojną.

Płaca minimalna wzrośnie jeszcze raz w 2023 r.

Kolejna podwyżka płacy minimalnej nastąpi od 1 lipca br., wówczas wyniesie ona 3600 zł. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie natomiast do 23,50 zł.