Blog

Planowane zmiany w podatku akcyzowym od 2022 roku

25.10.2021
zwrot vat

Z początkiem października br. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt UD299 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Projekt ten przewiduje wzrost stawek podatku akcyzowego na: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry, wyroby pośrednie, papierosy, tytoń do palenia i wyroby nowatorskie.

Założenia nowego projektu

Zmiana ma za zadanie pozytywnie wpłynąć na politykę prozdrowotną i ograniczyć negatywne skutki palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych. Ostatnia podwyżka stawek akcyzy na ww. wyroby miała miejsce od 1 stycznia 2020 r. i wyniosła 10%. Obecnie nowy projekt przewiduje:

  • podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry i wyroby pośrednie o: 10% w 2022 roku i co roku o 5% w latach 2023-2027;
  • podwyższenie od 2022 roku minimalnej stawki akcyzy na papierosy do 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów;
  • wprowadzenie od 2022 roku minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia;
  • podwyższenie stawki akcyzy na wyroby nowatorskie poprzez podniesienie stawki kwotowej o 100% od 1 stycznia 2022 roku i co roku o 10% a w latach 2023-2027;
  • podwyższenie stawek akcyzy na papierosy i tytoń do palenia poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10% w latach 2023-2027.

Dla przykładu obecnie stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 6275 zł/hl 100% vol., w 2022 roku wg projektu wyniosłaby 6903 zł/hl 100% vol., zaś w 2027 roku aż 8811 zł/hl 100% vol. W przypadku piwa z obecnej stawki 8,57 zł/hl st Plato, od 2022 roku obowiązywałaby akcyza 9,43 zł/hl st Plato, a w 2027 roku 12,04 zł/hl st Plato. To oznacza ponad 40% wzrost w ciągu 6 lat.

Produkty wyłączone z podwyżki akcyzowej

Z podwyżki akcyzy wyłączono cydr i perry o mocy nieprzekraczającej 5% – wyroby te pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu. W ten sposób ustawodawca chce przyczynić się do rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa.

Wyłączenie obejmuje także akcyzę na płyny do papierosów elektronicznych, cygara i cygaretki, na które już obecnie stawki są wysokie w stosunku do innych wyrobów tytoniowych, a także na tle UE.

Projekt jest obecnie na etapie konsultacji i opiniowania, stąd nie wiadomo jaki będzie ostateczny kształt proponowanych zmian.

Autor: Agnieszka Bojar, Manager obszaru Księgowości w katowickim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing .