Blog

Podatek od środków transportowych. Konsekwencje podatkowe wyrejestrowania pojazdu.

30.09.2023
Podatek transportowy

Podatek od środków transportowych jest jednym z wielu obowiązków finansowych, które ciążą na właścicielach pojazdów w Polsce. Co jednak w sytuacji, gdy zdecydujemy się na wyrejestrowanie naszego pojazdu? Czy obowiązek podatkowy zostaje z automatu zakończony? Wiele kontrowersji wokół tej kwestii rozwiała niedawna decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w sprawie III FSK 2055/21.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych (PŚT) jest jednym z podatków lokalnych pobieranych przez gminy na terenie Polski. Jest on nakładany na pojazdy mechaniczne, w tym samochody osobowe i ciężarowe, ciągniki, przyczepy, czy też autobusy. Wysokość podatku zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj pojazdu, dopuszczalna masa całkowita, liczba osi czy też pojemność silnika. Jednakże to, co jest istotne w kontekście wyroku NSA, to kwestia obowiązku podatkowego i to, kiedy ten obowiązek ulega zakończeniu.

Decyzja NSA w sprawie podatku od środków transportowych przy wyrejestrowaniu pojazdu.

W wyroku III FSK 2055/21 NSA wyraźnie potwierdził, że jedynie wyrejestrowanie pojazdu oznacza wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych. Oznacza to, że właściciel pojazdu nie jest już zobowiązany do płacenia tego podatku od dnia, w którym pojazd został oficjalnie wyrejestrowany. Musimy zatem mieć na uwadze, że zniszczenie, zutylizowanie czy też kradzież pojazdu nie zwalnia nas z uiszczaniem podatku od środków transportowych i może to nastąpić  dopiero z dniem wyrejestrowania pojazdu.

Jak skutecznie wyrejestrować pojazd, aby uniknąć podatku od środków transportowych?

Decyzja w sprawie III FSK 2055/21 ma duże znaczenie dla wszystkich właścicieli pojazdów w Polsce. Wyrok ten oznacza, że osoby, które wyrejestrowały swój pojazd, nie muszą już obawiać się płacenia podatku od środków transportowych za ten pojazd. Istnieją jednak pewne warunki, które muszą zostać spełnione, aby tak było.

Po pierwsze, proces wyrejestrowania pojazdu musi być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po drugie, właściciel pojazdu powinien zgłosić ten fakt odpowiednim organom podatkowym.

Należy jednak pamiętać, że wyrok NSA nie ma wpływu na inne opłaty związane z posiadaniem pojazdu, takie jak opłaty za parkowanie, ubezpieczenie OC, czy też opłaty za badania techniczne. Te obowiązki finansowe pozostają w mocy i nie są związane z obowiązkiem podatkowym.

Wyrok NSA – III FSK 2055/21 NSA stanowi ważne orzeczenie dotyczące obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych. Dla wielu właścicieli pojazdów jest to dobra wiadomość, ponieważ eliminuje niepotrzebne obciążenia finansowe związane z niewykorzystywanymi pojazdami. Jednakże należy pamiętać o konieczności przestrzegania przepisów i obowiązków związanych z innymi aspektami posiadania pojazdu.

Rejestracja pojazdów w grudniu – konsekwencje podatkowe

Co w przypadku, gdy zarejestrujemy pojazd w grudniu 2023 roku? Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych na złożenie deklaracji mamy 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, czyli od 1 stycznia 2024 roku, ponieważ obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, czyli w styczniu. Zgodnie z powyższym pojazdy zarejestrowane w grudniu wykazujemy dopiero po nowym roku.

Autor: Kamil Narojczyk – księgowy w warszawskim biurze MDDP Outsourcing

Żródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/74