Blog

Polsko-słowacka umowa o automatycznej wymianie informacji w VAT

15.04.2021
system kadrowo płacowy Enova 365

10 marca 2021 r. minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński i ambasador Republiki Słowacji w Polsce Andrej Droba, podpisali umowę o automatycznej wymianie informacji podatkowych w dziedzinie VAT. Zawarcie umowy stanowi realizację działań zapowiedzianych we Wspólnej Deklaracji Ministrów Finansów obu tych państw, podpisanej 15 czerwca 2020 r. w Bratysławie.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej ministerstwa finansów, umowa ze Słowacją przewiduje automatyczną i cykliczną wymianę ściśle określonych informacji na temat podatników i dokonywanych przez nich transakcji wewnątrzwspólnotowych. Tego rodzaju transakcje dokonywane między podmiotami z rożnych państw członkowskich Unii Europejskiej są szczególnie narażone na ryzyko nieprawidłowości. Dzięki zawartej umowie administracje skarbowe Polski i Słowacji zyskają zupełnie nowe narzędzie, które pozwoli na znacznie efektywniejsze wykrywanie oszustw podatkowych i zwalczanie mafii VAT-owskich. Umożliwi to zautomatyzowane i bardziej kompleksowe współdziałanie w zakresie identyfikacji i walki z oszustwami w handlu pomiędzy państwami.

Wejście nowych przepisów w życie

Podpisana w marcu umowa wejdzie w życie 1 czerwca 2021 r., natomiast automatyczna wymiana informacji na jej podstawie rozpocznie się dwa miesiące później.

Jak zauważył wiceminister finansów Jan Sarnowski, pełnomocnik Ministra Finansów ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT:

„Obecnie w UE współpraca pomiędzy służbami skarbowymi oparta jest na wymianie informacji na wniosek. Taka forma działania jest anachroniczna i mało skuteczna. Informacje docierają do adresatów z dużym opóźnieniem i dotyczą jednostkowych przypadków. To opóźnia i utrudnia analizy podatkowe. Kluczem do jeszcze szybszego zatrzymywania karuzel podatkowych jest automatyczna wymiana informacji podatkowych między państwami. Pozwoli ona na szybkie wykrycie sztucznego obrotu, „pustych faktur” w handlu pomiędzy krajami, a w efekcie na wykrycie przestępców jeszcze zanim dokonają wyłudzenia.”

Jak informuje Ministerstwo Finansów polsko-słowacka umowa to przełom i nowa jakość w wymianie informacji podatkowych VAT i kolejny milowy krok w realizacji planu zacieśniania partnerstwa między krajami regionu. Jej istotą jest współpraca państw dla jeszcze efektywniejszego zwalczania oszustw podatkowych. W ramach podjętej inicjatywy Polska proponuje wzmocnienie współpracy administracyjnej poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk oraz technologii w obszarze VAT.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski podkreśla:

„Zawarta umowa ma charakter pionierski, jest dopiero trzecim porozumieniem tego typu w Europie. Jej skutkiem będzie szczególnie bliska współpraca pomiędzy administracjami obu państw, znacznie intensywniejsza niż ta wymagana przez przepisy unijne. Automatyczna wymiana informacji praktycznie uniemożliwi przestępcom podszywanie się pod firmy prowadzące handel pomiędzy Polską a Słowacją. O takiej nowoczesnej formule współpracy rozmawiamy już z kolejnym państwami naszego regionu.”

Warto wspomnieć, że poza podpisaną 10 marca 2021 r. umową ze Słowacją Polska podpisała w 2020 roku wspólne deklaracje w zakresie pogłębienia współpracy podatkowej z wszystkimi państwami Grupy Wyszehradzkiej, z Estonią i z Ukrainą.

Autor: Katarzyna Pożarowszczyk, Ekspert ds. podatków w MDDP Outsourcing