Blog

Procedura MOSS

08.04.2021

MOSS – mały punkt kompleksowej obsługi (mini one stop shop) to procedura VAT wprowadzona w celu ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne dla osób fizycznych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Formuła MOSS w ramach rozliczania podatku VAT

Zgodnie z ustawą o VAT, miejscem opodatkowania powyższych usług świadczonych przez dane przedsiębiorstwo jest państwo, w którym nabywcy tych usług (osoby fizyczne) posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszania lub zwykłe miejsce pobytu.

Gdyby nie procedura MOSS, przedsiębiorcy byliby zatem zobligowani do fizycznej rejestracji w poszczególnych państwach członkowskich, w których zamieszkują nabywcy. Natomiast dzięki procedurze MOSS rozliczają podatek VAT w odniesieniu do sprzedanych usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych i płacą go tylko w jednym państwie. Nie zwalnia to podatników z konieczności znajomości przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich.

Rozliczenie VAT następuje w oparciu o przepisy VAT poszczególnych krajów, lecz bez konieczności fizycznej rejestracji. Oznacza to, że m.in. że:

  • wystawione faktury sprzedaży muszą zawierać elementy przewidziane przez przepisy poszczególnych państw,
  • faktury muszą wystawione i rozliczone zgodnie z obowiązkiem podatkowym według stawek VAT obowiązujących w poszczególnych państwach
  • konieczna jest znajomość zasad korygowania faktur.

Dodatkowo podatnik musi posiadać dowód, z którego wynika jakie jest miejsce zamieszkania odbiory, aby wiedzieć do którego państwa należy odprowadzić podatek należny. Problemem może być sytuacja, w której osoba fizyczna z Francji dokonuje zakupu usług elektronicznych podczas urlopu we Włoszech.

Zgłoszenie na MOSS

Aby skorzystać z omawianego uproszczenia konieczna jest rejestracja oraz złożenie deklaracji VIU-R dla podatników unijnych lub VIN-R dla podatników poza unijnych. W przypadku podatników poza unijnych, którzy na terenie wspólnoty nie posiadają siedziby jest możliwość wyboru państwa rejestracji – tzn., że taki podatnik wybiera jedno z  państw członkowskich (kraj identyfikacji), za pośrednictwem którego rejestruje się na MOSS.

Rozliczenie VAT następuje na deklaracji VIU-D, a składa się ją elektronicznie, do 20 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale. W tym samym terminie trzeba też zapłacić podatek VAT.

Podkreślić trzeba, że procedura MOSS to zupełnie coś innego niż JPK_V7. Transakcje wykazane w procedurze MOSS nie podlegają pod JPK_V7. Są to dwa odrębne i niezależne od siebie sposoby rozliczania podatku VAT.

Warto dodać, że procedura MOSS obowiązuje powyżej przekroczenia limitu 10.000 EUR (bez kwoty podatku) dla poszczególnego państwa. Do tego limitu transakcje opodatkowywane są w Polsce.

Autor: Katarzyna Zbiegień, Manager ds. VAT w MDDP Outsourcing