Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Publikacje /

Aktualności

Restrukturyzacja spolki – dlaczego warto skorzystac z pomocy biura rachunkowego
Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, poprzez wdrożenie określonych procedur... Więcej

Rachunkowość

09-01-2018

Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów


Jak zaksięgować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

Alicja Kaliszewska z Zespołu VAT w MDDP Outsourcing

Alicja Kaliszewska

Ekspert ds. VAT w MDDP Outsourcing

 


STAWKA VAT

Prawo do zastosowania stawki VAT 0% dla dostawy wewnątrzwspólnotowej przysługuje podatnikowi po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

  • dostawa jest dokonana na rzecz nabywcy posiadającego aktywny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych (zawiera dwuliterowy kod kraju), a numer kontrahenta oraz własny numer VAT UE zostanie umieszczony na fakturze dokumentującej dostawę,
  • towary, będące przedmiotem dostawy, będą transportowane poza terytorium Polski do innego państwa członkowskiego,
  • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy, będzie w posiadaniu dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, a w przypadku braku jednoznacznego potwierdzenia wywozu, ustawodawca przewidział także inne dowody w art. 42, ust. 11
     

DOKUMENTY UPOWAŻNIAJĄCE DO STAWKI 0%
 

  • art. 42, ust. 3: dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju oraz specyfikację poszczególnych sztuk ładunku,
  • art. 42, ust. 11: korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie, dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu, dokument potwierdzający zapłatę za towar, dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.ROZLICZENIE WDT W DEKLARACJI

Transakcje, o których mowa po spełnieniu wszystkich powyższych warunków, rozliczane są w deklaracji za dany okres ze stawką 0%. Zgodnie z art. 42 ust. 12 pkt 2 ustawy, podatnicy którzy nie posiadają dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy do dnia złożenia deklaracji za okres miesięczny, w którym powstał obowiązek podatkowy, nie wykazują tej dostawy w ewidencji za ten okres.

W przypadku dalszego braku dokumentów, dostawa ta powinna zostać wykazana w deklaracji za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym, ze stawką właściwą dla danego towaru w kraju. Szczegółowy sposób wykazania transakcji opisuje przykład poniżej.

Przykład:

Polski podatnik dokonał 10. stycznia 2018 r. WDT dla hiszpańskiego podatnika.

- jeżeli do 25. lutego otrzyma dokumenty potwierdzające wywóz, wykaże w polskiej deklaracji VAT za styczeń transakcję ze stawką 0% w pozycji 21,

-  jeżeli dokumenty otrzyma po 25. lutym, a przed 25. kwietnia, dokona korekty deklaracji za styczeń, również wykazując transakcję ze stawką 0% w pozycji 21,

- jeżeli natomiast dokumentów nie będzie posiadał do 25. kwietnia, będzie musiał wykazać w deklaracji VAT za marzec ze stawką właściwą dla tego towaru w Polsce,

- jeżeli otrzyma dokumenty po 25. kwietnia, skoryguje deklarację VAT za marzec – zerując opodatkowanie stawką krajową oraz dokona korekty deklaracji VAT za styczeń wykazując transakcję ze stawką 0% w pozycji 21.

 

lista aktualności