Blog

Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

09.01.2018
Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Jak zaksięgować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

STAWKA VAT

Prawo do zastosowania stawki VAT 0% dla dostawy wewnątrzwspólnotowej przysługuje podatnikowi po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

  • dostawa jest dokonana na rzecz nabywcy posiadającego aktywny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych (zawiera dwuliterowy kod kraju), a numer kontrahenta oraz własny numer VAT UE zostanie umieszczony na fakturze dokumentującej dostawę,
  • towary, będące przedmiotem dostawy, będą transportowane poza terytorium Polski do innego państwa członkowskiego,
  • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy, będzie w posiadaniu dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, a w przypadku braku jednoznacznego potwierdzenia wywozu, ustawodawca przewidział także inne dowody w art. 42, ust. 11

DOKUMENTY UPOWAŻNIAJĄCE DO STAWKI 0%

  • art. 42, ust. 3: dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju oraz specyfikację poszczególnych sztuk ładunku,
  • art. 42, ust. 11: korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie, dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu, dokument potwierdzający zapłatę za towar, dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

ROZLICZENIE WDT W DEKLARACJI

Transakcje, o których mowa po spełnieniu wszystkich powyższych warunków, rozliczane są w deklaracji za dany okres ze stawką 0%. Zgodnie z art. 42 ust. 12 pkt 2 ustawy, podatnicy którzy nie posiadają dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy do dnia złożenia deklaracji za okres miesięczny, w którym powstał obowiązek podatkowy, nie wykazują tej dostawy w ewidencji za ten okres.

W przypadku dalszego braku dokumentów, dostawa ta powinna zostać wykazana w deklaracji za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym, ze stawką właściwą dla danego towaru w kraju. Szczegółowy sposób wykazania transakcji opisuje przykład poniżej.


Przykład:

Polski podatnik dokonał 10. stycznia 2018 r. WDT dla hiszpańskiego podatnika.

  • jeżeli do 25. lutego otrzyma dokumenty potwierdzające wywóz, wykaże w polskiej deklaracji VAT za styczeń transakcję ze stawką 0% w pozycji 21,
  • jeżeli dokumenty otrzyma po 25. lutym, a przed 25. kwietnia, dokona korekty deklaracji za styczeń, również wykazując transakcję ze stawką 0% w pozycji 21,
  • jeżeli natomiast dokumentów nie będzie posiadał do 25. kwietnia, będzie musiał wykazać w deklaracji VAT za marzec ze stawką właściwą dla tego towaru w Polsce,
  • jeżeli otrzyma dokumenty po 25. kwietnia, skoryguje deklarację VAT za marzec – zerując opodatkowanie stawką krajową oraz dokona korekty deklaracji VAT za styczeń wykazując transakcję ze stawką 0% w pozycji 21.
Alicja Kaliszewska - Ekspert ds. Podatku VAT

Alicja Kaliszewska
Ekspert ds. VAT w MDDP Outsourcing w Warszawie