Blog

Restrukturyzacja spółki – dlaczego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego?

07.10.2019
Jak prawidłowo ująć import usług w księgach rachunkowych (Gazeta Prawna 17 września 2012)

Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, poprzez wdrożenie określonych procedur naprawczo-oddłużeniowych, daje realną szansę na utrzymanie i rozwój firmy.

Warunkiem powodzenia operacji jest wczesna diagnoza istoty problemu oraz szybkie podjęcie działań zaradczych przy pomocy zewnętrznych ekspertów.

Restrukturyzacja – co oznacza dla spółki?

Nowe regulacje restrukturyzacji zmieniły się zdecydowanie na korzyść przedsiębiorców. Umożliwiają rozwiązanie ich problemów i przetrwanie na rynku dzięki wypracowaniu odpowiedniego układu z wierzycielami. Układ może polegać na odroczeniu płatności, rozłożeniu jej na raty lub nawet zmniejszeniu. Każda firma w momencie składania wniosku o restrukturyzację znajduje się w innej kondycji finansowej i wymaga różnych czynności naprawczych z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności. Dla optymalizacji całego procesu ustawa przewiduje cztery tryby działania:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

Postępowania różnią się między innymi przebiegiem procedur restrukturyzacyjnych, zasadami zarządu nad majątkiem czy stopniem ochrony przed postępowaniami egzekucyjnymi. 

Jakie są cele i korzyści restrukturyzacji?

Główne założenia restrukturyzacji spółki to uniknięcie ogłoszenia upadłości firmy, wyciągnięcie jej z kłopotów i odbudowa. Kontynuacja działalności zamiast likwidacji jest korzystna zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla wierzycieli, którzy mają większą szansę na spełnienie swoich roszczeń.

Restrukturyzacja stwarza również możliwość zrealizowania podpisanych wcześniej kontraktów i zachowanie dzięki temu płynności finansowej czy spłatę długów. Procedury restrukturyzacyjne dążą do likwidacji przyczyn i objawów kryzysu oraz podniesienia wydajności i efektywności funkcjonowania firmy w przyszłości, pomagając jej w trzech podstawowych obszarach:

  • chronią przed agresywnymi działaniami ze strony wierzycieli, 
  • dają spółce czas na wprowadzenie zmian,
  • umożliwiają pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania. 

Do realizacji podstawowych celów restrukturyzacji niezbędny jest przede wszystkim solidny plan. To trudny, złożony proces wymagający wiedzy oraz doświadczenia wielu ekspertów z różnych dziedzin. Optymalnym rozwiązaniem będzie w tej sytuacji Business Process Outsourcing, czyli zlecenie wybranych zadań zewnętrznym usługodawcom.

Pomoc biura rachunkowego

Przedsiębiorstwo uprawnione jest do skorzystania z postępowania restrukturyzacyjnego, kiedy zagrożone jest niewypłacalnością lub jest już niewypłacalne. Najlepiej nie dopuścić do takiej sytuacji, podejmując odpowiednie działania na wcześniejszym etapie i przeprowadzając stosowne analizy finansów firmy.

Outsourcing usług księgowych pozwala korzystać z fachowego doradztwa osób posiadających bardzo specjalistyczną wiedzę i doświadczenie oraz szeroki wachlarz odpowiednich narzędzi. Dzięki temu pracownicy biura rachunkowego mogą wykonywać określone zadania zdecydowanie sprawniej niż księgowi zatrudnieni bezpośrednio przez organizację.

Restrukturyzacja to druga szansa dla przedsiębiorstwa, które z różnych przyczyn popadło w tarapaty finansowe. Warto ją dobrze wykorzystać, aby po raz kolejny rozwinąć skrzydła i osiągnąć sukces w biznesie. Kluczem jest szybkie i zdecydowane działanie przy wsparciu kompetentnych doradców.